Instemming met uitwerking pensioenakkoord

dinsdag 7 juli 2020

De FNV heeft afgelopen weekend ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Tijdens een vergadering van het FNV Ledenparlement stemde een meerderheid voor. De NVJ-pensioencommissie heeft, zoals eerder bericht, uitgebreid gekeken naar het akkoord. De commissie had vastgesteld dat de doelstellingen in belangrijke mate zijn behaald en steunde daarom de uitwerking van het akkoord zoals het is voorgelegd aan het ledenparlement van FNV.

FNV vice-voorzitter Tuur Elzinga (l) en voorzitter Han Busker na de vergadering van het FNV-ledenparlement over het pensioenstelsel (ANP/Remko de Waal)

De uitwerking bevat een nieuw pensioencontract dat uitgaat van een collectief beheerd vermogen, waarbij iedereen die deelneemt aan het pensioenfonds een duidelijk eigen aandeel heeft in dit vermogen. De hoogte van het aandeel in het vermogen is het resultaat van de premie die door de deelnemer is ingelegd en de toegedeelde rendementen. Middels een prognose wordt aangegeven wat voor uitkering mogelijk is van het aandeel in het vermogen. Doordat dit een prognose is en geen gegarandeerd recht hoeven er minder buffers worden aangehouden. Behaalde rendementen leiden zo eerder tot een verhoging van het pensioen. Daar hoort wel bij dat tegenvallende rendementen ook eerder leiden tot een verlaging. Wel biedt het contract mogelijkheden om dit risico te dempen, bijvoorbeeld door het inzetten van een solidariteitsvermogen.

Vanaf nu zal het akkoord door de minister worden uitgewerkt in wetgeving en volgt behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. Ook blijven sociale partners kritisch meekijken met de verdere uitwerking, zo ook de pensioencommissie van de NVJ. De NVJ denkt onder meer mee via FNV en is vertegenwoordigd in Pensioenfonds PGB en Pensioenfonds PNO Media. Gedurende de transitie is het ook belangrijk om aan de verschillende cao tafels goed te spreken over het onderwerp pensioen en de transitie naar een nieuw contract. Daar zullen de NVJ-onderhandelaars, bijgestaan door de pensioencommissie, afspraken maken voor de overgang naar het nieuwe contract.