Format niet auteursrechtelijk beschermd

donderdag 28 november 2013

Het beschermen van een concept of format is lastig. Dat bleek maar weer eens in een geschil over het multimediale project “Hollandse Meesters in de 21e eeuw”, een reeks van 20 gefilmde portretten van gerenommeerde Nederlandse beeldende kunstenaars in de 21 eeuw.

De eisende partij in deze zaak stelde onder meer dat zij een formatrecht had op het auteursrechtelijk beschermde format van Hollandse Meesters en dat gedaagden onrechtmatig handelen door de exploitatie van het format voort te zetten zonder daarvoor aan eiser een formatfee te betalen en door de naam van eiser niet langer te vermelden. Eiser kreeg ongelijk.

De rechtbank was op dit punt namelijk van oordeel dat eiser onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld “dat de serie Hollandse Meesters een auteursrechtelijk beschermd format heeft. Het idee om een serie gefilmde portretten te maken van hedendaagse Nederlandse beeldende kunstenaars komt niet voor bescherming in aanmerking. Een idee moet voldoende zijn geconcretiseerd en vormgegeven om als format te kunnen worden beschermd. Eiser heeft naar het oordeel van de rechtbank – mede gelet op het verweer dat alle afleveringen door verschillende regisseurs zijn gemaakt, zodat ze onderling verschillen – onvoldoende onderbouwd welke originele, concrete elementen en vormaspecten er volgens haar toe leiden dat Hollandse Meesters een auteursrechtelijk beschermd format heeft. Dat alle afleveringen zijn gefilmd in het atelier en dat getoond wordt hoe de kunstenaars werken, acht de rechtbank daartoe onvoldoende. De rechtbank concludeert derhalve dat geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd format.

Uitspraak: Format niet auteursrechtelijk beschermd