Gelijk werk, gelijke lonen

donderdag 14 november 2013

De NVJ maakt zich diepe zorgen over de journalistieke erosie die plaatsvindt op het gebied van werkgelegenheid, loon- en tariefontwikkeling. ‘Voor weinig geld kun je weinig kwaliteit leveren. Hierin mogen journalisten een harde opstelling van de NVJ verwachten’, aldus voorzitter Bert de Jong tijdens de Najaarsvergadering op woensdag 13 november.

NVJ-voorzitter Bert de Jong deed tijdens de Najaarsvergadering een beroep op de solidariteit tussen journalisten in vaste dienst en freelancers. ‘Gelijk werk betekent gelijk loon. Daarin moeten we tot afspraken komen met werkgevers en opdrachtgevers. We beschouwen ons arbeidsvoorwaardenbeleid als een integraal beleid, omdat het ons gaat om een behoorlijke beloning van journalistiek werk voor de gehele beroepsgroep. ’

De NVJ roept daarom de ondernemingsraden en redactieraden op om ook flexwerkers en freelancers bij te staan in de strijd tegen steeds slechtere voorwaarden, zoals lage tarieven, overdracht auteursrechten en wurgcontracten. De NVJ heeft hiervoor onlangs een aantal praktische handvatten aangereikt.

Speerpunten in het arbeidsvoorwaardenbeleid van de NVJ voor 2014 en 2015 zijn voldoende werkgelegenheid, goed vakmanschap en goede lonen. Behoud van koopkracht is het uitgangspunt voor de komende twee jaar.