Gesprek met BiZa over Wob

donderdag 7 maart 2013

De NVJ praat op 13 maart met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de nog altijd bestaande kritiekpunten. Inmiddels stelt ook Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken, dat openbaarheid voor overheden een wettelijk verplichte kerntaak is. Een maand geleden besloot de Hoge Raad dat gemeenten geen leges mogen heffen voor verzoeken in het kader van de Wob. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zou toch naar een manier zoeken om geld te vragen voor het werk dat zulke verzoeken oplevert.