Gesprek NVJ en NUV over positie freelancer

dinsdag 13 september 2011

Een sterke beroepsgroep van fotografen en freelance journalisten is ook in het belang van de uitgevers. Met die boodschap bezochten NVF-voorzitter Rimmer Mulder en NVJ-bestuurslid Agnes Koerts op 7 september het Nederlands Uitgeversverbond. Tijdens het overleg met NUV werden enkele punten naar vorgen geschoven: een voorstel tot een convenant waarin bepaalde minimumvoorwaarden worden gesteld; het samen delen door makers en uitgevers van de gigantische opbrengsten die providers nu verdienen aan content; de overheid vragen om makers en uitgevers door deze moeilijke tijden te helpen met tijdelijke maatregelen.

Hoe hard beroepsorganisaties ook roepen dat kwaliteit het verschil maakt en hoe professioneel teksten of beelden ook zijn, veel media nemen genoegen met minder. ‘Het is kortzichtig van uitgevers om hun marktmacht te gebruiken of te misbruiken alleen maar om kosten te besparen’, zegt Rimmer Mulder, die met NVJ-bestuurslid Agnes Koerts (freelance) het NUV bezocht. ‘Als nette opdrachtgever zou je dat toch ook niet willen. Als fotografen en freelance journalisten zo tegen elkaar worden uitgespeeld, blijft er maar een kleine beroepsgroep over. Wij hebben NUV duidelijk gemaakt dat ook de maker eerlijk moet worden beloond. Het is een moeilijk proces, want ook uitgevers zitten in zwaar weer. Het is echter te gemakkelijk om alles af te schuiven op de freelancer. We dreigen een sterke beroepsgroep te verliezen. Een sterke beroepsgroep van freelance journalisten en fotografen is ook in het belang van de uitgevers zelf. Gelukkig ziet NUV die noodzaakook. Tijdens het overleg zijn daarom drie punten naar voren geschoven die verder uitgewerkt zouden kunnen worden: de wens van NVJ om tot een convenant te komen waarin bepaalde minimumvoorwaarden worden gesteld; het terughalen en samen delen door makers en uitgevers van de gigantische opbrengsten die providers nu verdienen aan content; de overheid vragen om ons door deze moeilijke tijden te helpen met tijdelijke maatregelen. Zoals het nadenken over de internetheffing die twee jaar geleden werd voorgesteld in het innovatieadviesrapport van de commissie Brinkman, maar direct van tafel is gehaald door toenmalig minister Plasterk. Die heffing vind ik nog steeds een interessante gedachte en zou een impuls kunnen geven aan de journalistiek op internet.’