Gesprek met TMG levert niets op

maandag 26 januari 2009

Het gesprek tussen de NVJ en Telegraaf Media Groep is nooit een echt gesprek geworden, aldus NVJ-advocaat Siep van der Galiën. Aanleiding voor de ontmoeting vorige vrijdag was de commotie rondom de zogenoemde wurgcontracten die freelance (foto)journalisten voorgeschoteld krijgen.

Ellie Speet, secretaris sectie Freelance en NVF Fotojournalisten, en Van der Galiën waren naar TMG afgereisd om te praten over de heikele punten in de overeenkomst. ‘TMG ging er vanuit om het contract nader toe te lichten’, zegt Siep van der Galiën, ‘maar daar ging het ons niet om. Wij zaten aan tafel omdat we het niet eens zijn over een groot aantal punten.’ NVJ heeft ondermeer bezwaar tegen:

- Onbeperkte licentie aan het hele concern;

- De exclusiviteitstermijnen van 7 dagen (actueel) en 3 maanden (niet actueel);

- Toestemming kosteloos gebruik voor alles wat de freelancer in het verleden heeft geleverd;

- Geldigheidsduur van 3 jaar, maar de opdrachtgever kan één keer per jaar de vergoeding eenzijdig aanpassen;

- De verplichting binnen 3 maanden te factureren, anders wordt niet uitbetaald;

- Opzegtermijn van 1 maand;

- Geen bijdragen aan derden voor wat betreft hetzelfde onderwerp.

‘We hebben aangegeven dat een hele grote groep freelancers erg veel moeite heeft met dit contract. Bijna de helft van de freelancers heeft na het aflopen van de sluitingsdatum niet ondertekend. Je neemt de groep niet serieus als je helemaal nergens over wil praten. Het enige wat dit gesprek heeft opgeleverd is dat TMG de termijn waarbinnen de contracten binnen moeten zijn, verlengt.’

Als niet tekenen onverhoopt tot gevolg heeft dat opdrachten uitblijven en de auteur toch voor deze opdrachtgever wil blijven werken, dan is het advies van de NVJ om het contract aan te passen. Dat kan door een aantal bepalingen door te halen en te voorzien van commentaar.