Goedkeuring cao belangrijke stap

woensdag 9 september 2015

‘De door NVJ-leden in meerderheid met instemming aangenomen nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf is op veel fronten een belangrijke stap vooruit als het gaat om moderne arbeidsvoorwaarden van schrijvende (online)journalisten. Dat ruim drie keer zoveel leden dan bij de laatste peiling hun stem hebben uitgebracht, is verheugend en zegt iets over de betrokkenheid van NVJ-leden bij elkaar. Daarnaast zegt de toenemende betrokkenheid van leden iets over veranderingen in de vereniging, die koerst op een minder naar binnen gericht beleid .’ Dat zegt NVJ-bestuursvoorzitter, Marjan Enzlin, vandaag bij de uitslag van de stemronde rond de nieuwe cao, waar een brede journalistieke cao onderdeel van is.

Flexibiliteit

Vandaag werd bekend dat tweederde van de leden die gereageerd hebben op het verzoek om te stemmen ‘ja’ hebben gestemd. Eenderde van de respondenten stemde tegen. Dat alle tegenstemmen afkomstig zijn uit de sectie Dagblad is volgens Enzlin begrijpelijk. ‘Een deel van de dagbladjournalisten is teleurgesteld over het afbouwen van de seniorenregeling. Dat snap ik helemaal. Tegelijkertijd ben ik blij dat het onze onderhandelaars is gelukt uit te leggen dat daarvoor in de plaats veel aan zelf in te vullen flexibiliteit is binnengehaald en veel goeds uit de oude cao’s is behouden. Ook binnen de sectie Dagblad is uiteindelijk met een tweederde meerderheid vóór de cao gestemd en dat zegt iets over de onderlinge betrokkenheid tussen journalisten uit de verschillende sectoren.’

Gemeenschappelijke noemer

Enzlin wijst erop dat een grote moderniseringsslag noodzakelijk was en is binnen een sector die meer dan andere sectoren bloot staat aan (technische) ontwikkelingen die nauwelijks te volgen zijn gezien de snelheid waarmee deze zich voltrekken. Deze ontwikkelingen stellen werknemers en werkgevers deels voor gemeenschappelijke problemen. ‘De tijd van het oude vakbondsdenken is in die zin voorbij’, stelt zij. ‘Binnen dat gegeven, blijft de NVJ streven naar het hoogst haalbare voor haar leden. Alle leden. In nauw overleg met die leden, hetgeen op zich al een hele toer is omdat het ledenbestand zo heterogeen is dat belangen soms tegengesteld zijn aan elkaar. De gemeenschappelijke noemer is echter het veiligstellen van basisprincipes van de onafhankelijke journalistiek en arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. De uitslag van vandaag benadrukt dat daarover brede overeenstemming is binnen de vereniging. Dat stemt mij optimistisch over de toekomst van het vak en degenen die het beoefenen.’