Hearst bereid tot forse stappen; freelancers in overleg over voorstel

donderdag 22 april 2021

Na gesprekken tussen de NVJ en Hearst over nieuwe voorwaarden voor freelancers is er een eindresultaat voorgesteld dat tot tevredenheid stemt. De definitieve inhoud wordt eerst besproken met een kleine delegatie van freelancers alvorens de resultaten naar buiten worden gebracht. 

Enkele weken geleden werden freelancers van Hearst geconfronteerd met nieuwe voorwaarden. Deze zorgden toen voor de nodige onrust omdat die op veel punten als onredelijk werden ervaren. Zo’n 80 freelancers hebben zich toen verenigd. De NVJ is namens deze freelancers in gesprek gegaan met de directie van Hearst om tot nieuwe voorwaarden te komen.

Eindresultaat

Na veelvuldig overleg met de directie om tot een acceptabel eindresultaat te komen, bleek dat de directie bereid is om te veranderen en de documenten op punten grondig aan te passen. De gesprekken zijn afgerond en de NVJ is over het algemeen tevreden met het eindresultaat. Hoewel niet alles precies is aangepast zoals we wilden, zijn de grootste knelpunten voldoende weggenomen. Daarnaast is er meer helderheid, duidelijkheid en ondersteuning vanuit Hearst voor zijn freelancers. Kortom, wat er nu voorligt is een forse verbetering met wat was, aldus de NVJ.

Daarnaast heeft Hearst toegezegd dat er een georganiseerd overleg gaat komen – een vorm van een ondernemingsraad voor freelancers - die periodiek en gestructureerd in overleg treedt met de directie. Dit is een belangrijke stap, omdat hierdoor de de stem van de freelancers in de organisatie beter gehoord kan worden.

Hoe nu verder?

De definitieve inhoud wordt eerst besproken met een kleine delegatie van freelancers die als klankbord dienen voor het eindresultaat.  Wanneer we overeenstemming hebben en alle vragen zijn beantwoord zullen de documenten gedeeld worden met de achterban van Hearst-freelancers.

Hearst is uitgever van ondermeer ELLE, Vogue, Harper’s BAZAAR, Cosmopolitan, Glamour, Women’s Health, Quote, Esquire, National Geographic, Quest, Men’s Health en Runner’s World.