Hergebruik vaak onbetaald

woensdag 10 juni 2009

Het hergebruik van werk dat is geleverd door freelance journalisten wordt in veel gevallen niet betaald. Dit blijkt uit een flitsenquête onder leden van de beroepsorganisaties NVJ, BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers), DDG (Dutch Directors Guild), Fotografenfederatie (BFN, GKf, PANL, SVFN) en het Netwerk Scenarioschrijvers. Bijna tweederde van de ondervraagden wordt door de uitgever/omroep niet voor hergebruik van het werk betaald. Gemiddeld de helft krijgt geen werk meer nadat geweigerd is het contract te tekenen.

De flitsenquête naar de praktijkervaring met het auteursrecht werd gehouden naar aanleiding van een rondetafelconferentie die op 8 juni zou worden gehouden met Tweede Kamerleden. Deze bijeenkomst werd vanwege agendaproblemen doorgeschoven naar een nog nader te bepalen datum na Prinsjesdag. ‘Gezien de urgentie van het onderwerp, de bescherming van de rechtspositie van auteurs door het wetsvoorstel auteurscontractenrecht, is bij een dergelijke bijeenkomst een zo breed mogelijk vertegenwoordiging uit de Tweede Kamer onontbeerlijk’, zegt freelancesecretaris Ellie Speet. De enquête-uitslag sterkt de deelnemende organisaties erin dat het ondernemen van actie voor hun makers noodzakelijk is.

Enkele uitslagen:

• 15% van de leden heeft, ondanks de korte termijn, de vragenlijst ingevuld;
• meer dan de helft van de ondervraagden stelt in de contractonderhandelingen met de uitgever/producent het tarief ter discussie, de vergoeding voor hergebruik en de auteursrechten;
• gemiddeld de helft van de leden krijgt geen werk meer nadat geweigerd is het contract te tekenen;
• aanmerkelijk meer dan de helft merkt dat hun auteursrechtelijk materiaal in andere media wordt gebruikt dan binnen de uitgever/omroep waarvoor het is geleverd;
• het aantal auteurs dat een overzicht krijgt van het (her)gebruikte werk, komt niet boven de 10% uit;
• bijna tweederde wordt door de uitgever/omroep niet voor hergebruik van het werk betaald.