Hulp bij vragen over pensioen

dinsdag 15 november 2016

Komend jaar zullen de premies bij een aantal pensioenfondsen substantieel stijgen. Nog niet duidelijk is welke maatregelen de werkgevers als gevolg hiervan zullen nemen.  De ondernemingsraad zal in elk geval moeten worden betrokken bij de besluiten van de werkgever. De NVJ biedt hulp bij vragen over de pensioenregeling.

Met name als gevolg van een lage rente volstaan bij veel pensioenfondsen de huidige premies niet meer. De verschillende pensioenfondsen - binnen de media zijn dit onder andere PNO media en Pensioenfonds PGB - zullen als gevolg hiervan premieverhogingen doorvoeren. Ook (kleinere) bedrijven die hun pensioenregeling bij een commerciële verzekeraar hebben ondergebracht, kunnen geconfronteerd worden met forse premiestijgingen.

Het is de vraag welke maatregelen de werkgevers in reactie op een premieverhoging zullen nemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat werkgevers er voor pleiten om veranderingen door te voeren in het partnerpensioen of om het opbouwpercentage naar beneden bij te stellen. In het geval van een versobering van de regeling zal de werkgever in elk geval in overleg moeten met de ondernemingsraad van het bedrijf. 

Vertegenwoordigers van ondernemingsraden, redactieraden of individuele leden die binnen bedrijven worden betrokken bij het overleg over pensioen, kunnen bij de NVJ terecht voor vragen: voldoet de pensioenregeling volgend jaar nog aan de nieuwe pensioenparagraaf? Welke aanpassingen kan de werkgever wel of niet doorvoeren?

  • Vragen kunnen direct worden gesteld aan NVJ-pensioenonderhandelaar, Jochem Dijckmeester, jdijckmeester@nvj.nl.    

Dreigende pensioenkorting

In de media is de afgelopen maanden vaak gesproken over de eventualiteit dat een aantal pensioenfondsen eind dit jaar zou moeten besluiten tot het verlagen van het pensioen, oftewel het doorvoeren van een korting. Hierbij is de financiële positie van het pensioenfonds aan het einde van dit jaar doorslaggevend. Het is dan nu ook moeilijk te voorspellen of er binnen de mediasector sprake zal zijn van een korting, en zo ja hoe hoog die zal zijn.

Ondanks het feit dat de reactie van de financiële markten na de Amerikaanse verkiezingen op dit moment positief uit lijkt te pakken, en de kans op een korting daarmee af lijkt te nemen, bevindt een aantal fondsen zich nog wel in de gevarenzone. De NVJ houdt het nieuws hieromtrent nauw in de gaten en zal direct uitleg geven indien begin volgend jaar blijkt dat er fondsen zijn die moeten korten.