Informatiebijeenkomst sociaal plan BNR

donderdag 10 september 2020

De NVJ en BNR hebben donderdag overleg om over de inhoud van het sociaal plan bij BNR te praten. Aanleiding is het reorganisatieplan waarvan werknemers en de NVJ op 25 augustus op de hoogte werden gesteld. Op donderdag 17 september organiseert de NVJ een informatiebijeenkomst voor de medewerkers.

Vorige week dinsdag heeft de NVJ de voorgenomen reorganisatie en de gevolgen daarvan uitgebreid met BNR besproken. De NVJ stelde toen voor om een sociaal plan af te spreken waarover donderdagmiddag, 10 september, wordt overlegd.

Een week later, op 17 september, organiseert de NVJ vanaf 10.00 uur een informatiebijeenkomst voor medewerkers bij BNR. NVJ-secretaris Wais Shirbaz bespreekt dan de inzet voor het sociaal plan en de gevolgen daarvan voor de medewerkers die als gevolg van de reorganisatie hun baan dreigen te verliezen. Het doel is om met de werkgever een regeling te treffen waarin de gevolgen van de reorganisatie en de (financiële) voorzieningen voor medewerkers die hun baan verliezen zo goed mogelijk geregeld is.

Aanmelden vooraf

De informatiebijeenkomst voor medewerkers op donderdag 17 september 10.00 uur wordt gehouden in het Auditorium. Leden en niet-leden zijn welkom. Vanwege corona is aanmelden vooraf verplicht via Mariette Koning, mkoning@nvj.nl. Bij grote belangstelling zal een videoverbinding mogelijk worden gemaakt.