Instroomproject Jonge Journalisten van start

dinsdag 8 mei 2012

Per 1 mei is het nieuwe instroomproject voor jonge journalisten gestart. De regeling vloeit voort uit de laatste onderhandelingen voor de CAO voor Dagbladjournalisten. Jonge journalisten kunnen zich aanmelden bij een dagblad, waarna een normale sollicitatieprocedure worden gestart. Vragen en antwoorden over het Instroomproject Jonge Journalisten 2012 zijn hier te vinden.

Het instroomproject biedt jonge journalisten de kans een positie te verwerven op de redactie van een dagblad. Daarnaast beogen de CAO-partijen met deze afspraak vergrijzing op redacties te voorkomen of terug te dringen. De jonge journalisten worden aangesteld op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden en maximaal twee jaar. Het tijdelijke dienstverband kan tussentijds worden omgezet in een vast dienstverband, als een vacature op de redactie ontstaat of de normbezetting van de redactie wordt verhoogd.

ViP-leden van de NVJ kunnen de namen en (e-mail)adressen van de dagbladen en de hoofdredacteuren opvragen bij de NVJ via dagblad@nvj.nl. Ook geeft de NVJ op maat advies over betalingen c.q. het toepassen van het loongebouw voor dagbladjournalisten.