Inzendtermijn collectieve claim ‘billijk tarief’ verlengd

woensdag 8 januari 2020

Al enkele tientallen freelance (foto)journalisten hebben in de afgelopen weken een claim voor een billijk tarief ingestuurd. Zij reageerden op de oproep van de NVJ om zich te melden als zij geen billijk tarief van hun opdrachtgever(s) ontvangen. Op deze manier wil de NVJ inventariseren hoe groot deze groep is en collectieve claims met hen voorbereiden. Om nog meer freelancers de gelegenheid te geven ook een claim in te sturen, is de termijn verlengd tot en met 31 januari.

foto: Ingrid de Groot

De NVJ heeft inzicht nodig in tarieven en werkzaamheden van freelance (foto)journalisten om te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor een collectieve claim. Op deze manier wil de NVJ nagaan welke freelancers gelijksoortige belangen hebben en welke freelancers gelijksoortige werkzaamheden verrichten sinds 1 juli 2015, de datum waarop de Wet Auteurscontractenrecht in werking trad. In een collectieve actie wil de NVJ, zonder de namen van individuele freelancers bekend te maken en hun anonimiteit te waarborgen, aan de rechter vragen wat een billijk tarief is per (titel) mediaorganisatie.

Welke gegevens hebben we nodig?

Om te beoordelen of de NVJ een collectieve claim kan indienen is het cruciaal dat freelance (foto)journalisten de volgende gegevens verstrekken:

  • Voor- en achternaam, en eventueel lidmaatschapsnummer NVJ/NVF (niet leden kunnen ook informatie met de NVJ delen)
  • Wat voor soort werk verricht je als freelancer
  • Overzicht van opdrachtgevers – de drie belangrijkste mediaorganisaties waar je tussen juli 2015 en heden voor werkt(e)
  • Overzicht van de tarieven van de drie belangrijkste mediaorganisaties (bij voorkeur met de officiële tariefkaarten/tabellen van de opdrachtgever)
  • Wat heb je sinds juli 2015 betaald gekregen (per opdrachtgever – beperk je tot de drie belangrijkste opdrachtgevers die je eerder noemde)

Zelfstandige (foto)journalisten kunnen zich melden via Mariette Koning, mkoning@nvj.nl, onder vermelding van ‘Claim - Billijk tarief’.

Rechtszaak Van Uem/Rogier tegen DPG Media

Aanleiding van de inventarisatie is het vonnis van de rechter in de zaak Van Uem/Rogier versus DPG Media. De rechter bepaalde op vrijdag 1 november dat de tarieven die DPG Media betaalt in de regio niet billijk zijn, mede gebaseerd op de ervaring van Van Uem en Rogier. De rechter heeft de tarieven van de twee freelancers verhoogd met 50% naar respectievelijk 0,21 cent per woord en 65 euro per foto.

Redelijke ondergrens tarieven

De NVJ streeft ernaar om naar aanleiding van de uitspraak van de rechter redelijke ondergrens tarieven af te spreken met alle mediabedrijven. Indien mediaorganisaties hier geen gehoor aan geven, dan gaat de NVJ collectieve claims niet uit de weg. Ook wil de NVJ weten welke tarieven de rechter billijk vindt voor zelfstandige (foto)journalisten die voor landelijke titels werken. De rechter baseerde haar uitspraak mede op de exploitatie (oplage) en het rendement van twee regionale titels. Landelijke titels hebben doorgaans een veel hoger rendement en oplage.

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld

Zelfstandige (foto)journalisten kunnen tot en met 31 januari reageren ongeacht voor welk medium ze werken. De NVJ neemt tot 1 maart de tijd om alle claims te bestuderen en om na te gaan of er een collectieve claim kan worden neergelegd. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Er wordt geen informatie naar buiten gebracht die naar individuele freelancers is terug te leiden.