Inzet De Persgroep en beroepsorganisaties om tot een oplossing te komen

vrijdag 3 juli 2015

De Persgroep, NVJ, DuPho en FLA hebben vrijdag 3 juli  verkennend met elkaar gesproken. De beroepsorganisaties hebben hun bezwaren inzake de Algemene Voorwaarden van de Persgroep duidelijk naar voren gebracht: de ruime omvang van de licentie, de eenmalige vergoeding die daar tegenover staat en de inperking van het ondernemerschap zoals die uit verschillende bepalingen voortvloeit. Dit blijven de belangrijkste pijnpunten. De gezamenlijke inzet blijft vooralsnog om tot een oplossing te komen.