Kamermeerderheid voor ‘Plasterk-gelden’

maandag 30 november 2009

Een meerderheid van de Kamer is voorstander van de regeling om met overheidsgeld zestig jonge journalisten aan te stellen. Als het parlement formeel instemt kan de regeling meteen van start. Vorige week stuurde de NVJ een oproep aan alle Kamerleden om in te stemmen met het voorstel van minister Plasterk.

Het door de minister beschikbaar gestelde budget van vier miljoen euro is gekoppeld aan een regeling voor jonge instroom. De werkervaringsplaatsen komen bovenop de sterkte van de huidige redacties. Er worden dus geen oudere journalisten door verdrongen.

Afgelopen donderdag stuurde de NVJ een brief naar alle Tweede Kamerleden. De brief bevatte een oproep om de ‘Plasterkgelden’ op de redacties, definitief toe te kennen. De behandeling van dit voorstel twee weken geleden in de Tweede Kamer leidde tot veel vragen aan minister Plasterk waardoor er toen nog geen definitieve beslissing werd genomen. De partijen VVD en PVV zijn nog steeds tegen het plan, maar het CDA steunt inmiddels het plan.