Komst geschillencommissie grootste verbetering Auteurswet

donderdag 12 februari 2015

De komst van een laagdrempelige geschillencommissie in alle sectoren is de grootste winst van de behandeling wetsvoorstel Auteurscontractenrecht. Via de geschillencommissie kunnen makers zoals (foto)journalisten een billijke vergoeding voor de exploitatie van hun auteursrecht bedingen zonder tussenkomst van de rechter. Dit bespaart (foto)journalisten een dure rechtsgang. De Tweede Kamer heeft hiermee een belangrijke stap gezet ter verbetering van de Auteurswet.

Het tweede winstpunt is dat op relatief korte termijn een evaluatie komt ter verbetering van de wet. De tussentijdse evaluatie vindt na 2,5 jaar plaats en de evaluatie vijf jaar na invoering van de wet. Deze week wordt in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht gestemd. Dit betekent dat de wet, na behandeling in de Senaat, op 1 juli 2015 van kracht wordt.

PlatformMakers, het samenwerkingsverband waarin de NVJ is vertegenwoordigd,hebben de afgelopen jaren onder andere gelobbyd voor een laagdrempelige geschillencommissie in alle sectoren, een betere mogelijkheid voor collectief onderhandelen en een korte evaluatieperiode van het wetsvoorstel om verbetering van de wet te realiseren. ‘De grootste inzet de komende 2,5 jaar blijft de mogelijkheid om collectief te kunnen onderhandelen voor alle makers waaronder (foto)journalisten’, aldus Rosa García López, secretaris van de secties NVJ Zelfstandigen en NVF.

Afgelopen dinsdag werd het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht behandeld in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat een groot aantal maatregelen die auteurs en artiesten beter moeten beschermen tegen de marktmacht van (grote) exploitanten. Het wetsvoorstel introduceert onder meer een bestsellersbepaling (die makers het recht geeft op een aanvullende vergoeding bij onverwacht succes), een non usus regeling (die in geval van geen of onvoldoende exploitatie recht geeft rechten terug te vorderen) en de al genoemde laagdrempelige geschillencommissie.

Zie voor meer informatie het dossier wetsvoorstel Auteurscontractenrecht van NVJ advocaat Mira Herens.