Ledenraadpleging PCM

donderdag 12 maart 2009

Naar aanleiding van de overeenkomst tussen De Persgroep en PCM inventariseert de NVJ mogelijke problemen, obstakels en kansen voor de redacties. De sectie Dagblad wil graag van gedachten wisselen met de leden en houden een ledenraadpleging op vrijdag 20 maart in Amsterdam maandag 23 maart in Rotterdam.

De gesprekken die de NVJ de komende tijd zal voeren met PCM, de stichtingen en De Persgroep zullen zich met name richten op garanties van de bestaande arbeidsvoorwaarden, voor continuering van de titels, op het respecteren van de onafhankelijkheid van de berichtgeving en het op sterkte houden van de redacties. Daarvoor zal De Persgroep duidelijke garanties moeten afgeven.

De Volkskrant, Trouw,
Vrijdag 20 maart 10:00 – 12:00 uur,
INIT gebouw, Oostenburgzaal,
Jacob Bontiusplaats 9 Amsterdam

NRC/nrc,next
Maandag 23 maart 2009 14:30 – 15:30 uur
Accolade zaal,
Marten Meesweg, Rotterdam