Ledenvergadering RNW

maandag 4 juli 2011

NVJ, FNV KIEM en CNV Media houden op donderdag 7 juli een gezamenlijke ledenvergadering bij Radio Nederland Wereldomroep. Directe aanleiding is het eerste overleg met de directie op 15 juli over een Sociaal Plan RNW.

Vorige week werd een forse streep gezet door de huidige Wereldomroep. Drie van vier taken moeten worden ingeleverd en 80 procent van het budget moet worden ingeleverd. Dit betekent dat niet alleen fors geschrapt moet worden in het aantal arbeidsplaatsen, maar ook zullen de overblijvende functies worden herijkt en in de nieuw te vormen organisatie worden ingepast.

De NVJ en andere vakorganisaties gaan vanaf 15 juli praten met de directie over een Sociaal Plan. Doel van dit plan is om de onvermijdelijke gevolgen zo goed en zo kwaad als dit kan op te kunnen vangen.
Vooraf willen de vakorganisaties met de leden in gesprek over de te volgen koers. Kernvraag die zij stellen is: “waar moeten wij op inzetten en waar moeten wij, specifiek voor de Wereldomroep, de accenten leggen?”

De gezamenlijke ledenvergadering worden gehouden op donderdag 7 juli om 13.00 uur in de Serre van het bedrijfsrestaurant RNW. De ledenvergadering is in principe bedoeld voor leden van de vakorganisaties, maar ook niet-leden kunnen de bijeenkomst bijwonen.