Ledenvergadering Sociaal Plan Wereldomroep

woensdag 12 oktober 2011

In de onderhandelingen over een Sociaal Plan bij Radio Nederland Wereldomroep is een belangrijk aantal stappen gezet. Het standpunt van de NVJ is dat het niveau van het Sociaal Plan tenminste hetzelfde niveau zal moeten hebben als het Sociaal Plan dat eerder overeengekomen is bij de landelijke omroepen. De NVJ hecht veel waarde aan een ontslagvergoeding gebaseerd op de ‘oude’ kantonrechters formule, een zoektermijn van vijf maanden en begeleiding bij het vinden van een andere baan (inclusief bijbehorend budget).

Tijdens het laatste overleg, vrijdag 7 oktober, zijn ook onderwerpen aan de orde gekomen waar aanvankelijk de meningen sterk over verdeeld waren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de wijze waarop boventalligheid dient te worden vastgesteld, de repatriëringregeling, een vergoeding voor freelancers die al langer voor RNW werken en de zogeheten plaatsmakersregeling.
Ook is er gesproken over een ‘terugkeer-‘ of een ‘spijtoptanten-regeling’, zodat werknemers die een nieuwe betrekking aanvaarden maar die bijvoorbeeld na de proefperiode reeds ontslagen worden, terug kunnen vallen op de voorzieningen van het Sociaal Plan. Tenslotte is er afgesproken om de mogelijkheid om een ouderenregeling op te nemen nader te onderzoeken.

Volgende week wordt een aangepaste versie van het concept Sociaal Plan van de directie verwacht. Op maandag 24 oktober vindt opnieuw overleg plaats met de directie. Aansluitend organiseren NVJ, FNV KIEM en CNV Media, een gezamenlijke ledenvergadering. Deze ledenbijeenkomst begint om 13.00 uur en vindt plaats in Studio RNTC.