Lira en Pictoright sluiten overeenkomst met Koninklijke Bibliotheek

dinsdag 26 februari 2013

De Koninklijke Bibliotheek lanceert de webdienst Tijdschriften 1850-1940 en heeft hiervoor met auteurs-rechtenorganisaties Pictoright en Stichting Lira een overeenkomst gesloten voor het digitaal hergebruik van deze tijdschriften.

Sinds 15 februari zijn 1,5 miljoen pagina’s van 80 Nederlandse tijdschriften online gratis in te zien. Het zijn tijdschriften uit de periode 1850–1940 op het gebied van literatuur, religie, wetenschap, recht, politiek, cultuur en sport. Ze komen uit de collecties van de KB, de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, het Haags Gemeentearchief en de Onderwijsinspectie. Met deze nieuwe webdienst krijgen onder meer Sport in Beeld, Advocatenblad en Nieuwsblad voor den Boekhandel een tweede leven.

Hoe omvangrijker de collecties zijn die erfgoedinstellingen willen digitaliseren, hoe tijdrovender het is om de rechthebbenden op te sporen. Daarom hebben de rechtenorganisaties collectieve regelingen voor grootschalige digitaliseringsprojecten in het leven geroepen. De KB, Lira en Pictoright hebben voor de tijdschriften een praktische regeling getroffen, zoals zij in 2010 al deden voor de webdienst Historische Kranten van de KB. Lira heeft eind november 2012 bij de journalistieke repartitie een start gemaakt met de uitkering van vergoedingen voor digitale krantenarchieven.

De KB verkrijgt van Lira en Pictoright een licentie om kosteloos online toegang te geven tot de artikelen en illustraties in de tijdschriften. Dit geldt zowel voor materiaal van de KB zelf als voor dat van andere erfgoedinstellingen, die bijvoorbeeld via Metamorfoze collecties laten digitaliseren. Onder deze licentie mogen andere instellingen eveneens delen uit de tijdschriftendatabase van de KB beschikbaar stellen. Ook kunnen wetenschappers de data gebruiken voor onderzoek. De geest van de overeenkomst sluit aan bij de wens van de EU om auteursrechtelijke oplossingen te vinden die online toegang tot cultureel erfgoed voor een breed publiek mogelijk maken, terwijl tegelijkertijd de belangen van auteursrechthebbenden worden gerespecteerd.