Lira wijst De Persgroep op rechten aangesloten makers

woensdag 10 juni 2015

Stichting Lira laat De Persgroep schriftelijk weten dat Lira ongeveer 12.000 schrijvende makers, waaronder veel freelance journalisten vertegenwoordigt, die via aansluitingscontracten hun rechten aan Lira hebben toevertrouwd. Het gaat hier om ondermeer reprorechten en rechten met betrekking tot diverse digitale exploitatievormen.

Er is onder de freelance journalisten grote onrust ontstaan door het optreden van De Persgroep. De makers hebben zich aangesloten bij Lira en hun rechten overgedragen, juist met als doel een passende financiële vergoeding voor (her)gebruik van hun werk veilig te stellen. Met de aanpassing van de voorwaarden gaat De Persgroep voorbij aan de positie van zelfstandige journalisten. Dit klemt des te meer, nu het de bedoeling is om de positie van de makers juist te verstevigen via het Auteurscontractenrecht.

Lira nodigt De Persgroep op korte termijn uit om te praten over de positie waarin De Persgroep de freelancers heeft geplaatst en verzoekt met klem om de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden voorlopig op te schorten.