Maak van regionale titels geen bijkantoren!

maandag 8 december 2014

De NVJ is zeer verontrust over de plannen die De Persgroep heeft bij de voorgenomen overname van Wegener en de Persdienst. Mogelijk staan honderden banen op het spel. Het reduceren van de titels tot regionale rompredacties met een zeer grote flexibele schil vindt de NVJ zorgelijk. Niet alleen zullen journalistieke redacties hierdoor verder verschralen, ook zal vast werk worden omgezet in slechte freelancecontracten.

De NVJ vindt dat de lezers stevige regionale titels verdienen, die geaard zijn in hun verspreidingsgebied en de eigenheid van hun regio kunnen uitstralen. Daar horen volwaardige redacties bij, geen journalistieke bijkantoren met een “flexibele schil”. De titels zijn financieel gezond en zouden goed kunnen profiteren van de expertise van de Persgroep op veel terreinen, maar de nu uitgelekte plannen geven de NVJ het beeld van een kostenoperatie, waarbij de liefde voor regionale kranten ver te zoeken is.
Wij laten ons graag overtuigen van maatregelen, die het journalistieke product kunnen verbeteren, maar het (opnieuw) fors snijden in de redactie en slechter gaan belonen van een belangrijk deel van de redactie (de freelancers) lijken ons daarvoor niet de geëigende middelen. De NVJ zal zich dan ook verzetten tegen deze onderdelen van de voorgenomen reorganisatie en zal de plannen op al deze onderdelen gaan toetsen.
 
Komende donderdag wordt het personeel ingelicht en gaan de adviesaanvragen naar de ondernemingsraden. Een dag later zal de NVJ worden geïnformeerd en haar reactie geven. Vanaf volgende week zal de NVJ informatiebijeenkomsten op de verschillende redacties organiseren. Op de website wordt een dossier geopend met nieuws, achtergronden, agenda, het sociaal plan en praktische informatie.
 
De NVJ:

  • gaat niet akkoord met een grotere flexibele schil en enkel rompredacties
  • is tegen verdere verschraling van randvoorwaarden voor freelancers
  • vindt dat vaste krachten en freelancers niet tegen elkaar mogen worden uitgespeeld
  • ziet geen economische noodzaak voor de omvang van de ingreep, waarover nu gesproken wordt
  • keurt gedwongen ontslagen af
  • zet zich in voor vaste banen en bescherming van freelancers

Kortom, maak van de regionale titels geen bijkantoren!