Meerderheid leden zegt ‘ja’ tegen nieuwe tweejarige cao Uitgeverijbedrijf

woensdag 2 februari 2022

De leden van de NVJ die bij uitgeverijen werken, hebben met een grote meerderheid (ruim 94 procent) ingestemd met het door de NVJ en de andere vakbonden bereikte onderhandelingsresultaat voor de cao Uitgeverijbedrijf 2022-2023.

Foto Dolph Cantrijn/ANP/Hollandse Hoogte

Werknemers binnen het uitgeverijbedrijf krijgen in 2022 een loonsverhoging van 2,9 procent. In 2023 komt daar 2,6 procent bij. De NVJ had het onderhandelingsresultaat neutraal – met de toevoeging "verdedigbaar" - voorgelegd aan haar leden.

De nieuwe cao Uitgeverijbedrijf heeft een looptijd van 24 maanden: van januari 2022 tot en met 31 december 2023. De structurele loonsverhoging bedraagt 2,9 procent per 1 juli 2022 en 2,6 procent per 1 april 2023. De belangrijkste onderdelen van het onderhandelingsakkoord op een rijtje:

  • Een structurele loonsverhoging van 2,9 procent ingaande per 1 juli 2022.
  • Een structurele loonsverhoging van 2,6 procent ingaande per 1 april 2023.
  • Afspraken rond thuiswerken, inclusief een thuiswerkvergoeding van minimaal 2 euro per thuiswerkdag (conform de NIBUD-norm).
  • De regeling werktijdvermindering in het kader van het Generatiepact XYZ-regeling blijft ongewijzigd van kracht tot 31 december 2024. Hiermee kunnen oudere werknemers minder gaan werken, waarbij de achteruitgang in salaris relatief beperkt blijft en pensioenopbouw volledig standhoudt. De hierdoor ‘vrijgekomen middelen’ worden gebruikt om de instroom van jonge journalisten verder te faciliteren en te financieren.
  • Tijdens – aanvullend – geboorteverlof bedraagt de pensioenopbouw voortaan 100 procent, met hantering van de huidige premieverdeling tussen werkgever en -nemer.
  • Opleidingen en/of trainingen op verzoek van de werkgever (in verband met de uitvoering van de functie of bij dreigende werkloosheid) komen voor rekening van de werkgever en worden gevolgd tijdens werktijd, of als dat niet mogelijk is gecompenseerd met vrije tijd.
  • Werkgevers/opdrachtgevers committeren zich aan het INSI-convenant voor de veiligheid van journalisten. Nagenoeg parallel aan de cao-onderhandelingen heeft branchevereniging NDP Nieuwsmedia toegezegd 50.000 euro bij te dragen aan de financiering van het platform PersVeilig, opgericht door de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en Openbaar Ministerie. NDP Nieuwsmedia wenst overigens te benadrukken dat de financiële bijdrage "geen verband houdt met de cao-gesprekken".

Mager initieel loonbod

“De cao-onderhandelingen zijn, op zijn zachtst gezegd, met horten en stoten gegaan. Er zijn binnen een periode van ruim drie maanden in totaal zes onderhandelingsronden geweest”, zegt Paul Teixeira, secretaris Uitgeverijbedrijf bij de NVJ, terugblikkend. “Wij zijn gestart met een mager initieel loonbod van de werkgevers: 1,5 procent per jaar bij een tweejarige cao. Na de vijfde onderhandelingsronde waren zij naar een bod van 2,0 procent per jaar gegaan.”

Zichtbare steun leden

Dat was voor de onderhandelingsdelegatie van de NVJ aanleiding om de leden te vragen naar hun mening over die voorgestelde loonsverhoging. “Naar onze mening schoot het domweg tekort”, zegt Teixeira. “En dat vonden onze leden ook: die meldden zich in groten getale via mail en telefoon. Die onrust is naar alle waarschijnlijkheid ook bij de directies van de diverse uitgeefconcerns doorgedrongen. Het huidige resultaat van 2,9 procent en 2,6 procent is ook te danken geweest aan de zichtbare steun en het luide ongenoegen van de journalisten die lid zijn van de NVJ.”