Meerderheid NVJ-leden keurt sociaal plan WPG goed

woensdag 6 september 2023

Een meerderheid van de NVJ-leden werkzaam bij uitgeefconcern WPG heeft voor een door de NVJ onderhandeld sociaal plan gestemd. Voor de werknemers van het in financiële nood verkerende bedrijf treedt hiermee een sociaal vangnet in werking. Het sociaal plan loopt van 1 juni 2023 tot 31 mei 2025.

  • Het sociaal plan kun je hier downloaden [pdf]

De belangrijkste afspraken in het sociaal plan:

Transitievergoeding: Als medewerker de door de werkgever aangeboden beëindigingsovereenkomst ondertekent, ontvangt hij/zij de wettelijke transitievergoeding, vermenigvuldigd met de onderstaande factor:

  • Medewerkers tot 40 jaar: de transitievergoeding maal factor 1,15
  • Medewerkers tot 40 jaar en een dienstverband van 5 jaar of meer; transitievergoeding maal factor 1,25
  • Medewerkers van 40 tot 50 jaar: transitievergoeding maal factor 1,50
  • Medewerkers ouder dan 50 jaar: transitievergoeding maal factor 1,75

Lees hier meer over de wettelijk vastgestelde transitievergoeding voor 2023. 

Outplacementbudget: Boventallige medewerkers hebben bij ontslag recht op vergoeding van een werk-naar-werk-traject naar keuze. De volgende budgetten zijn van toepassing. 

  • Bij een dienstverband van 0 tot 2 jaar: € 1.000,- exclusief btw
  • Bij een dienstverband van 2 tot 5 jaar: € 3.500,- exclusief btw
  • Bij een dienstverband van 5 tot 10 jaar: € 4.500,- exclusief btw
  • Bij een dienstverband van 10 tot 15 jaar: € 5.500,- exclusief btw
  • Bij een dienstverband van 15 jaar of langer: € 6.500,- exclusief btw

Medewerkers die 5 jaar of minder verwijderd zijn van de AOW-gerechtigde leeftijd hebben de mogelijkheid het mobiliteitsbudget bruto uit te laten keren.

Vergoeding juridische bijstand: De medewerker die aangewezen wordt als boventallige, ontvangt een eenmalige vergoeding van maximaal € 750 (exclusief kantoorkosten en BTW) voor het inwinnen van juridisch advies.

Plaatsmakersregeling: Een medewerker kan in aanmerking komen voor een plaatsmakersregeling bij vrijwillig vertrek zoals omschreven in artikel 3.2 van het Sociaal Plan WPG. De ontslagvergoeding wordt berekend conform het Sociaal Plan en de situatie (dienstjaren, salaris, leeftijd) van de plaatsmakende medewerker. 

Werkingssfeer bij vervreemding of verzelfstandiging bedrijfsonderdeel/bedrijfsonderdelen

Dit sociaal plan is ook van toepassing op de werknemer die werkzaam is bij een bedrijfsonderdeel dat wordt verkocht of verzelfstandigd en derhalve op grond van de bepalingen van de wet ‘overgang van onderneming’ het werk volgt en van wie binnen 2 maanden na datum overgang van de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever deze op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.