Meerderheid stemt voor SBK New Skool Media

woensdag 21 maart 2018

Een ruime meerderheid van de leden werkzaam bij New Skool Media hebben voor het Sociaal Beleidskader NSM 2018 gestemd.  Het onderhandelingsresultaat, na een lang overlegtraject bereikt, werd in maart door de NVJ aan haar leden voorgelegd.

Hoofdlijnen Sociaal Beleidskader

  • Het Sociaal Beleidskader geldt voor de periode van 1 januari tot en met december 2018
  • Een werknemer die wegens een reorganisatie boventallig wordt verklaard en daardoor zijn/haar baan verliest, krijgt een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding is de wettelijke transitievergoeding vermenigvuldigd met een factor 1,3 of bestaat uit een bedrag gelijk aan ten hoogste het bruto jaarinkomen indien dat bruto jaarinkomen hoger is dan dat bedrag
  • Aanvulling WW-uitkering: een werknemer die door een reorganisatie zijn/haar baan verliest kan in plaats van de ontslagvergoeding kiezen voor een aanvullingsregeling conform de artikelen 3 en 4 van het Sociaal Beleidskader
  • De werknemers, die boventallig worden verklaard, kunnen gebruikmaken van een budget van € 5.000,- (excl. BTW) voor een opleiding of arbeidsmarkt gerelateerde ondersteuning
  • Voortzetting pensioenregeling: de werkgever zal, zolang het dienstverband duurt, het werkgeversdeel van de pensioenpremie blijven voldoen. Datzelfde geldt gedurende de termijn dat de werknemer een aanvulling op de WW-uitkering of een aanvulling krachtens de artikelen 2, 3, 4 en 5 van het Sociaal Beleidskader ontvangt.

Vragen? Neem contact op met de NVJ

Voor vragen omtrent de inhoud van het Sociaal Plan en overige vragen kun je contact opnemen met NVJ-secretaris Wais Shirbaz of NVJ Advocaten & Juristen.