Minister Van Engelshoven: wees solidair met actievoerende fotojournalisten

maandag 21 januari 2019

Tijdens de werkconferentie Arbeidsmarktagenda heeft minister Ingrid van Engelshoven de kunst- en cultuursector opgeroepen om solidair te zijn met de actievoerende fotojournalisten. Op de conferentie is een aantal stappen gezet, die moeten leiden tot een betere arbeidspositie van alle werkenden in de creatieve sector. De zogenoemde Fair Practice moet het nieuwe normaal worden.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt in de creatieve sector, waartoe ook (foto)journalistiek behoort, heeft met een hoog percentage zzp’ers zijn tol geëist. Makers, onder wie (foto)journalisten, en belangenorganisaties maken zich al geruime tijd zorgen over de duurzaamheid en de arbeidsomstandigheden in de sector. Zij hebben zich verenigd om dat tij te keren, zoals met de zogeheten Fair Practice Code en honorariumrichtlijnen voor kunstenaars. Een brede Arbeidsmarktagenda, voor de gehele (gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde) culturele en creatieve sector, ondersteunt dit proces.

‘We moeten makers koesteren’, zegt minister Ingrid van Engelshoven. ‘Het begint erbij dat de culturele sector met trots laat zien waar ze voor staat. We moeten voorkomen dat de maker de prijs betaalt voor een mooie stoel. Laat je niet uit elkaar spelen. Dan zal ik dat ook niet doen.’  
 

Fair Practice Scan live

In vervolg op de Fair Practice Code die ook in 2017 werd gelanceerd, ging op de conferentie de Fair Practice Scan live: een praktische tool waarmee zowel werkgevers en opdrachtgevers, als werknemers en opdrachtnemers, beter beslagen ten ijs komen tijdens onderhandelingen en kunnen toetsen hoe ‘fair’ ze eigenlijk bezig zijn. Diverse overheden hebben aangegeven dat zij de Fair Practice Code willen opnemen in hun subsidievoorwaarden. In het komende jaar wordt gewerkt aan een zo breed mogelijk draagvlak en toepassing van de code en wordt onderzocht wat de impact daarvan zal zijn.

Creatieve Coalitie opgericht

Tijdens de conferentie vond de officiële oprichting van de Creatieve Coalitie plaats: 22 verenigingen (beroeps- en belangenverenigingen, waaronder NVJ/NVF), makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers hebben hun krachten gebundeld met als doel de eenheid onder werkenden te vergroten en hun sociaal economische positie te verbeteren.

Belangrijk gezamenlijk streven is een ook voor de lange termijn bestendige uitvoering van de Arbeidsmarktagenda. De problemen in de culturele en creatieve sector zijn niet uniek: schijnzelfstandigheid, korte contracten en lage tarieven spelen ook in andere sectoren. De collectieve aanpak van de arbeidsmarktagenda voor de culturele sector kan daar als inspirerend voorbeeld dienen.