Mogelijke verlenging sociaal plan TMG

vrijdag 12 november 2010

De directie van TMG heeft de vakbonden deze week voorgesteld het huidige sociaal plan TMG op hoofdlijnen ongewijzigd te verlengen. Het bestaande plan loopt aan het eind van het jaar af. De verlenging zou voor geheel volgend jaar moeten gelden.

De NVJ staat in beginsel positief tegenover het voornemen. TMG heeft aangekondigd op basis van de ervaringen met het huidige plan op enkele detailpunten iets te willen wijzigen. Vooralsnog lijkt het niet om zeer ingrijpende veranderingen te gaan. TMG zal die punten nu op een rij zetten en schriftelijk toelichten. Vervolgens heeft op 3 december nader overleg plaats tussen concern en bonden.