Na koninklijk huis nu Mediacode voor Geiten?!

maandag 21 december 2009

Twaalf jaar na het incident rondom de varkenspest probeert het Ministerie van LNV opnieuw het verslag van de media rondom het ruimen van vee te regisseren, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde brief aan het Genootschap van Hoofdredacteuren. De NVJ is van mening dat verslag van de ruimingen zich niet laat beperken tot een eenmalig en enkelvoudig camerabezoek aan één van de besmette bedrijven.

In de brief vragen de ministers Gerda Verburg (LNV) en Ab Klink (Volksgezondheid) de media ‘met enige terughoudendheid’ te berichten over de ruiming van 40.000 geiten in verband met de Q-koorts. Zij willen één bezoek van een cameraploeg faciliteren.
De NVJ adviseert haar leden om zelf een afweging te maken op welke wijze verslag zal worden gedaan van de ruimingen en verwacht dat het ministerie de media hierbij niet zal hinderen. Vanzelfsprekend is voor toegang tot de bedrijven en het maken van opnamen op de bedrijven altijd toestemming nodig van de eigenaren van de bedrijven.
In 1997 won de NVJ een principezaak tegen het Ministerie, toen de media op instructie van het ministerie gehinderd werden in het maken van opnamen van de ruimingen van varkens.