Nevenwerkzaamheden leiden tot ontslag op staande voet

donderdag 2 juli 2015

Een journalist van het AD is op 11 maart 2015 op staande voet ontslagen omdat hij ook na een waarschuwing van zijn werkgever zou zijn doorgegaan met het intensief verrichten van nevenwerkzaamheden, veelal tijdens werktijd. De werknemer heeft zich niet bij dit ontslag neergelegd en heeft in kort geding bij de kantonrechter salaris en wedertewerkstelling gevorderd.

In een dergelijk kort geding moet door de kantonrechter aan de hand van de door partijen gepresenteerde feiten, zonder nader onderzoek, beoordeeld worden of de vordering van de journalist in een veel uitgebreidere bodemprocedure kans van slagen heeft.  Daarvoor moet beoordeeld worden of het aannemelijk is dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst door AD wegens een dringende reden in een bodemprocedure geen stand zal houden.

De journalist vangt bot. Zijn vorderingen worden afgewezen. Voor de rechter staat vast dat de journalist, ook direct na de waarschuwing en het expliciet uitgesproken verbod op nevenactiviteiten van 7 januari 2011, op niet onaanzienlijke schaal nevenwerkzaamheden heeft verricht, waarbij aannemelijk is dat deze een nadelig effect hebben gehad op zijn werk voor AD.  Voorts is het  aannemelijk dat de werknemer actief heeft geprobeerd deze werkzaamheden voor AD verborgen te houden en kan worden vastgesteld dat hij ten minste enkele malen foto’s en informatie uit de systemen van AD heeft opgevraagd ten behoeve van zijn nevenwerkzaamheden.

De kantonrechter komt tot de conclusie dat het zeer wel mogelijk is dat er sprake is van een dringende reden op grond waarvan de arbeidsovereenkomst is opgezegd en vindt m.a.w. dat het gegeven ontslag op staande voet wel stand zal houden.

Bron: uitspraken.rechtspraak.nl en villamedia.nl