Nieuwe aanvraagronde Mediafonds Zuid-Holland

dinsdag 30 augustus 2022

Van 1 tot en met 21 september is opnieuw het subsidieloket van de provincie Zuid-Holland geopend voor aanvragen van journalisten/mediaorganisaties en gemeentelijke mediafondsen. Met het Mediafonds wil de provincie kwaliteitsjournalistiek van lokale en regionale media stimuleren.

Foto Laurens van Putten/ANP

Journalisten en mediaorganisaties kunnen bij het Zuid-Hollands Mediafonds vanaf 1 september een provinciale subsidie aanvragen als bijdrage aan een journalistieke productie. Dat kan via de website van de provincie Zuid-Holland

Voor het jaar 2022 is in totaal € 332.000 beschikbaar. Daarvan wordt € 75.000 ingezet voor de gemeentelijke mediafondsen, de overige € 257.000 is beschikbaar voor aanvragen van journalistieke producties.

Gewijzigde voorwaarden

Ten opzichte van de vorige aanvraagronde in januari 2022 zijn enkele voorwaarden gewijzigd:

  • Bij de journalistieke productie is het van belang dat het gaat om een productie met een concreet onderwerp die eenmalig wordt gepubliceerd of dat het een reeks betreft met een duidelijke kop en staart.
  • Bij een mediaorganisatie is naast het redactiestatuut belangrijk dat de betrokken journalisten inhoudelijk onafhankelijk hun werk kunnen doen voor de aangevraagde productie.
  • Om punten te vergaren voor coproductie is van belang dat er sprake is van samenwerking bij de totstandkoming van een productie. Het louter publiceren of uitzenden van een productie in meerdere media geldt niet als coproductie. Samenwerking met één coproducent levert tien punten op, samenwerking met meer dan één coproducent 20 punten.
  • Aan onderwerpen die spelen in één of meer gemeenten met (ieder) minder dan 75.000 inwoners hebben, worden 20 punten toegekend. Speelt een onderwerp in gemeenten die deels minder, deels meer dan 75.000 inwoners hebben, dan worden 10 punten toegekend. Bij een onderwerp in één of meer gemeenten met meer dan 75.000 inwoners worden geen punten toegekend. 

Alle voorwaarden, criteria om in aanmerking te komen en informatie over hoe je een aanvraag indient, is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.