Nieuwe cao Talpa TV Productions

dinsdag 2 april 2024

De leden werkzaam bij Talpa TV Productions BV hebben met een meerderheid (81%) voor de cao 2024 gestemd. Per 1 januari 2024 gaan de salarissen omhoog met 4 procent. De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar.

ANP/Hollandse Hoogte/Marlies Wessels

De NVJ en Talpa TV Productions hebben in februari 2024 meerdere intensieve gesprekken gevoerd waarna beide tot een uitkomst kwamen die de NVJ neutraal aan haar leden heeft voorgelegd.

Hoofdpunten van deze nieuwe cao zijn: 

  • Looptijd

De cao heeft een looptijd van een jaar: 1 januari tot en met 31 december 2024.

  • Indexatie

De salarissen worden met ingang van 1 januari 2024 verhoogd met 4%.

  • Individuele beoordelingsverhoging

De hoogte van deze individuele salarisverhogingscomponent is direct gekoppeld aan de beoordelingsscore uit de beoordelingscyclus.

  • Pensioen

Omdat het pensioenstelsel op korte termijn op de schop gaat, behouden beide partijen de mogelijkheid om tussentijds in gesprek te gaan over dit onderwerp als daar aanleiding toe is.

  • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Talpa Network

Met betrekking tot o.a. kilometervergoeding, rouwverlof, aandacht voor ontwikkeling, winstdelingsregeling, vrijwilligerswerk en loondoorbetaling bij ziekte.

  • Bijdrage PersVeilig

Veiligheid voor journalisten is cruciaal voor persvrijheid. Daarom draagt Talpa TV Productions in 2024 €5000 bij aan het project PersVeilig.