Dit is het nieuwe NVJ bestuur

donderdag 11 november 2021

Op de foto van links naar rechts van boven naar onder: Robbert Minkhorst (WUB), Sander ’t Sas (WO), Frans Pasma (penningmeester), Ruud Rogier (NVF), Folkert Jensma (vicevoorzitter), Rowan Blijd (ViP), Renske Heddema (voorzitter), Ana Karadarevic (Zelfst.) en Kees Boonman (Plus).

Foto Wilmar Dik

Met uit elke ledengroep een afgevaardigde bestaat het nieuwe NVJ bestuur nu uit 9 leden. Om de continuïteit binnen het bestuur te waarborgen is ervoor gekozen de functies van voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester niet vacant te stellen tot mei 2023.

Inmiddels is ook bekend welke bestuursleden de voorzitters en vicevoorzitters worden van de beleidsteams. Voor het beleidsteam Werkvoorwaarden zijn dat respectievelijk Frans Pasma en Ana Karadarevic, voor het beleidsteam Persvrijheid Folkert Jensma en Sander ’t Sas en voor het beleidsteam Vakontwikkeling Renske Heddema en Kees Boonman.

Vanuit de NVJ is Wais Shirbaz secretaris voor het beleidsteam Werkvoorwaarden, Thomas Bruning voor het beleidsteam Persvrijheid en Dolf Rogmans voor het beleidsteam Vakontwikkeling.

De nieuwe leden van het bestuur en de beleidsteams zijn zaterdag geïnstalleerd tijdens een kennismakingsbijeenkomst in Amersfoort.