Nieuwe onderhandelingen Cao publieke omroep op 28 september

maandag 21 september 2020

De onderhandelingen voor een nieuwe cao bij de Publieke Omroep wordt op 28 september hervat. De NVJ herhaalt dat zij graag tot een loonafspraak wil komen om zodoende te kunnen gaan focussen op de toekomst. De werknemers- en werkgeverspartijen onderhandelen al een jaar over een nieuwe cao voor 2019-2020.

De NVJ benadrukt dat zij al eerder akkoord was gegaan met het werkgeversvoorstel om de lonen met 4,5 procent te verhogen. De NVJ vindt het haar verantwoordelijkheid om tot een goed loonakkoord te komen die recht doet aan de waardering en inzet van de programmamakers.

Op de agenda van de onderhandelingen staat ook het punt van de werkenden bij de buitenproducenten. De NVJ wil dat bij afspraken door publieke omroepen met buitenproducenten wordt afgesproken dat de cao Publieke Omroep wordt nageleefd.