Nieuwsbrief Sectie Plus NVJ

donderdag 27 december 2018

Op de drempel van het oudjaar een Nieuwsbrief met onderwerpen die verwijzen naar de website van de Sectie. 

1. Stimulerende Algemene Leden Vergadering (ALV) op 16 november 2018

Versterkt met twee nieuwe bestuursleden, Cees Grimbergen en Jan Geert Majoor, kijkt het bestuur terug op een zeer geslaagde Algemene Ledenvergadering met een goede opkomst. De jarenlange ervaring van Cees en Jan Geert als programmamaker, journalist en hoofdredacteur zetten zij in voor het werk waar de Sectie Plus voor staat. Lees http://hier een impressie. De aanwezige leden op de ALV ontvangen de notulen per mail. Wegens privacy redenen kunnen we de tekst niet op de site publiceren. 

2.  Graag uw aandacht voor een boeiende klus

(ex-)Journalisten, voorlichters en wetenschappers worden uitgedaagd voor: http://online artikelen beoordelen op kwaliteit. Is het bronnengebruik juist? Is de informatievoorziening helder en gebalanceerd qua argumenten en citaten? Lees http://hier verder. 

Op basis van het http://Jaarplan 2019 (klik http://hier) stelt het bestuur een profiel van de nieuw te benoemen voorzitter (m/v) op. Tijdens de ALV van donderdag 9 mei 2019 (in Nederland tevens vastgesteld als Dag van de Persvrijheid in verband met de voorjaarsvakanties) zal de nieuwe voorzitter door de leden worden gekozen. In 2019 treden twee bestuursleden af na de maximale termijn van zes jaar: Ton van Helden en Petra Vossestein. Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Een advertentietekst met profielomschrijving volgt spoedig. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail de secretaris van het bestuur: http://herman@spinhof.nl