Nog geen goedgekeurde modelovereenkomst voor zzp (foto)journalisten

vrijdag 29 april 2016

De Belastingdienst heeft nog geen modelovereenkomsten voor zelfstandige (foto)journalisten goedgekeurd. De modelovereenkomsten van de NVJ, die zij samen met de beroepsorganisaties BNO, DuPho en FLA heeft opgesteld, zijn nog niet goedgekeurd. Dit geldt ook voor de modelovereenkomsten van het Nederlands Uitgevers Verbond (NUV) en de (Publieke) Omroep. Waarschijnlijk worden de verschillende modelovereenkomsten per juni door de Belastingdienst goedgekeurd. Zodra dit het geval is zal de NVJ haar leden informeren via haar website en via e-mail. 
 
Met ingang van 1 mei wordt de VAR vervangen door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Vanaf 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een transitiefase. Gedurende deze fase hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers een inspanningsverplichting. De NVJ spant zich namens haar zelfstandige leden in en heeft begin 2016 drie modelovereenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst. Zelfstandige (foto)journalisten hoeven geen aanvullende inspanning te verrichten. Zij kunnen hun werkzaamheden blijven voortzetten op dezelfde manier als voorheen. 
 
De Belastingdienst zal toezicht houden vanaf 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 en in principe geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. De Belastingdienst beperkt zich tot het geven van voorlichting en advies bij het implementeren van de Wet DBA. Meer informatie over de transitiefase en over de rol van de Belastingdienst tijdens de transitiefase is hier te vinden.
 
De NVJ verwacht dat verschillende mediaorganisaties – vooruitlopend op de goedkeuring van de modelovereenkomsten – met ingang van 1 mei hun algemene voorwaarden zullen aanpassen. De NVJ roept zelfstandigen op om de aangepaste voorwaarden naar de NVJ-juristen te sturen. De NVJ-juristen zullen de aangepaste voorwaarden bestuderen en mogelijk in overleg treden met de betreffende mediaorganisaties. Individuele vragen kunnen worden gesteld aan de NVJ-juristen via e-mail juridisch@nvj.nl. 
 
De NVJ zal – zodra de modelovereenkomsten van de NVJ zijn goedgekeurd door de Belastingdienst – deze op haar website publiceren en bijeenkomsten organiseren voor zelfstandige (foto)journalisten.  
 
Meer informatie over de Wet DBA en de gevolgen voor zelfstandige (foto)journalisten is te vinden op onze dossierpagina.