De NVF zoekt een nieuw bestuurslid

donderdag 20 april 2017

De NVF zoekt een nieuw bestuurslid die zich wil inzetten voor de fotojournalistiek. Met name jonge fotojournalisten tussen de 25 en 45 jaar worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

De NVF telt rond de 700 leden, voor het merendeel zelfstandige fotografen die op een journalistieke manier hun werk doen. NVF-leden fotograferen voor kranten en tijdschriften, voor bedrijven, PR bureaus, overheidsinstellingen en andere opdrachtgevers. De NVF behartigt al meer dan 60 jaar de gezamenlijke belangen van fotojournalisten. In de loop der jaren heeft de NVF een groot aantal activiteiten ontplooid, zoals de oprichting van de Zilveren Camera en het Meldpunt Politie & Justitie. De NVF organiseert in samenwerking met de NVJ bijeenkomsten en zet onderzoeken uit.

Profielschets nieuwe bestuursleden

Lidmaatschap van een beroepsvereniging is niet meer vanzelfsprekend, maar een collectieve belangenbehartiging blijft hard nodig. Dat hoeven we aan NVF-leden verder niet uit te leggen. Het zijn bijna allemaal (kleine) zelfstandigen en juist die categorie ervaart het ruwe klimaat in de journalistiek. Ze staan voor de noodzaak om zich te blijven ontwikkelen en nieuwe wegen in te slaan, als beeldmaker maar ook als ondernemer. De NVF biedt ondersteuning op het brede terrein van belangenbehartiging en ontwikkeling. Dat vraagt om een bestuur met een scherp oog voor wat er aan de hand is en het vermogen daar creatief op in te spelen.

Het huidige bestuur heeft via een enquête onder haar leden de volgende prioriteiten geformuleerd: 

  • stimuleren van journalistiek ondernemerschap
  • kennisdelen over journalistieke innovatie
  • organisatie van evenementen en workshops samen met andere NVJ secties, DuPho en de NVJ Academy
  • communiceren met de leden via onder andere Facebook
  • zichtbaar aanwezig zijn op de website van de NVJ en een platform bieden aan de leden

De NVF zoekt een jonge fotojournalist

  • met minimaal  3  jaar werkervaring
  • die op de hoogte is van actuele journalistieke ontwikkelingen
  • die op vrijwillige basis gemiddeld één à twee uur per week wil investeren in bestuurswerkzaamheden
  • die maandelijks aanwezig kan zijn bij bestuursvergaderingen in Amsterdam.

Kandidaat stellen

Je kunt je kandidaat stellen door een korte motivering, CV, portfolio (5 foto’s) en portretfoto te sturen naar nvf@nvj.nl. Refereer in je motivatie aan tenminste één van de vijf geformuleerde prioriteiten van het NVF bestuur en geef aan hoe jij hier invulling aan wilt geven.

Voor vragen kan je contact opnemen met Rosa García López (secretaris NVF). rgarcialopez@nvj.nl of 06 144 99 619.