NVF/NVJ ontwikkelt talentenpool jonge fotografen

dinsdag 13 maart 2012

De NVF/NVJ neemt het initiatief om een talentenpool te ontwikkelen voor jonge fotografen. Het doel is om jonge fotografen de kans te geven praktijkervaring op te doen. Samen met enkele partijen wil de NVF jong talent mee laten lopen met Zilveren Camera winnaars, professionele camera’s ter beschikking stellen en opdrachten verstrekken om een portfolio te kunnen opbouwen. Het ANP en Het Parool hebben aangegeven hun medewerking te willen verlenen aan het initiatief.
Vlnr Rimmer Mulder, Lars Boering, Willem Schouten

Tijdens de door de NVF georganiseerde debatten gisteren op Professional Imaging 2012 spraken zowel de NVF en Fotografen Federatie (FF) hun zorg uit over de ontwikkelkansen van jonge fotografen. Lars Boering, directeur van FF, signaleert dat jonge fotografen het opgeven. Volgens hem hangen steeds vaker jonge fotografen hun camera aan de wilgen en gaan ze op zoek naar een andere baan. Noch financieel, noch organisatorisch kunnen jonge fotografen het bolwerken. ‘We hebben jong talent heel hard nodig om het vak en de kwaliteit in stand te houden’, gaf ook Rimmer Mulder, voorzitter van de NVF, aan. ‘Daarom heeft de NVF dit initiatief genomen en onlangs met het ANP besproken.’

Adjunct-hoofdredacteur van Het Parool, Willem Schouten, gaf aan dat ‘fotografen een mini tegenhanger van Plasterk nodig hebben.’ Schouten verwijst naar de Jonge Instroom Plasterk voor schrijvende dagbladjournalisten die twee werkervaringsplaatsen per redactie afdwong. In plaats van een mini-Plasterk wil de NVJ het ondernemerschap van jonge persfotografen stimuleren. ‘Fotografen moeten juist minder afhankelijk worden van subsidies en andere geldbronnen aanboren. Samen met hen gaan we ook nieuwe businessmodellen ontwikkelen’, aldus NVJ secretaris Rosa García López. Deels gebeurt dit al tijdens de maandelijkse Freelance Borrels van de NVJ en tijdens de Grote Freelancersdag op dinsdag 5 juni dat als thema heeft: ‘Show Me the Money.’

García López vroeg tijdens het debat aan Het Parool om een talentvolle jonge fotograaf de opdracht te geven om tien voorpaginafoto’s te maken van Amsterdam. ‘Door een dergelijke opdracht te geven kan het Parool zich met beeldmateriaal van de hoofdstad onderscheiden.’ Van samenwerkende partijen verwacht García López niet dat ze geld, maar middelen of mankracht ter beschikking stellen om de talentenpool gestalte te geven.