NVJ bereikt onderhandelingsresultaat cao BNR

woensdag 30 maart 2022

De NVJ heeft met BNR een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Leden die werkzaam zijn bij BNR kunnen hierover stemmen.

Foto ANP Hollandse Hoogte/Dijkstra BV

Het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor BNR is in lijn met de cao die de NVJ eerder dit jaar heeft afgesloten voor het Uitgeverijbedrijf. De vereniging legt het dan ook op dezelfde manier voor aan de NVJ-leden bij BNR: met een neutraal stemadvies en de toevoeging dat de NVJ het een verdedigbaar onderhandelingsresultaat vindt.

“BNR heeft na uitdagende tijden de weg omhoog weer gevonden. Dat vertaalt zich in deze tweejarige cao”, zegt Paul Teixeira, secretaris Uitgeverijbedrijf. “Uiteraard houden wij ook bij BNR de vinger aan de pols als het gaat om de freelance tarieven. Daar wordt door de directie van BNR nog naar gekeken.”

De NVJ-leden die werken bij BNR ontvangen een mail waarmee zij tot en met vrijdag 8 april hun stem kunnen uitbrengen.

De punten uit het onderhandelingsresultaat:

 • Looptijd
  Een cao voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
 • Salarissen
  De salarissen en salarisschalen worden structureel met 2,9 procent verhoogd per 1 juli 2022 en met 2,6 procent met ingang van 1 april 2023.
 • Thuiswerken (hybride werken)
  In decentraal overleg met de medezeggenschap worden afspraken gemaakt over het thuiswerkbeleid. Het gaat om voorwaarden voor thuiswerken, een vergoedingsregeling, reiskostenvergoeding, arbo-aspecten en evaluatie. Een thuiswerkvergoeding bedraagt minimaal 2 euro per dag. 
 • Pensioenopbouw bij (aanvullend) geboorteverlof
  Werknemers behouden 100 procent pensioenopbouw tijdens (aanvullend) geboorteverlof met handhaving van de huidige premieverdeling tussen werkgever en werknemer.
 • Scholing
  Opleidingen/trainingen op verzoek van de werkgever (i.v.m. uitvoering functie c.q. bij dreigende werkloosheid) komen voor rekening van werkgever en worden gevolgd tijdens werktijd. Als dat niet mogelijk is, worden de opleidingsuren met vrije tijd gecompenseerd. Een verzoek van een medewerker om een arbeidsmarktrelevante opleiding/training (max. € 2.000,- per jaar) te volgen wordt door werkgever gehonoreerd onder voorwaarde van de volledige inzet van het persoonsgebonden budget STimulering ArbeidsmarktPositie (STAP-budget) en een terugbetalingsregeling in het geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen 1 jaar na het afronden van de opleiding/training.
 • INSI Veiligheidsconvenant
  Werkgever onderschrijft het INSI-convenant en leeft het na.