NVJ en FNV houden werkgevers aan afspraak over loonsverhoging in 2016

vrijdag 23 december 2016


De NVJ en FNV hebben een brief uitgestuurd aan alle werkgevers in de uitgeverijsector om hen er op te wijzen dat de in 2016 afgesproken loonsverhoging van 2 procent via het Persoonlijk Keuze Budget (PKB) ook in 2017 en verdere jaren dient te worden toegepast.


Aanleiding is de brief die Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf op 7 november heeft gestuurd aan haar ledenbedrijven over de waarde van het PKB in 2017. Hierin liet de werkgeversvereniging weten dat deze verhoging alleen in 2016 zou gelden en in 2017 niet zou worden toegepast.
 
Het niet toekennen van deze 2 procent PKB-verhoging (in loon uitgedrukt 1,7% van het salaris) zou feitelijk een loonsverlaging van 1,7 procent inhouden per januari 2017. Volstrekt onaanvaardbaar en in flagrante strijd met de gemaakte afspraken, zo stellen de bonden.
 
Volgens de NVJ en FNV verzwijgt de Werkgeversvereniging een wezenlijk onderdeel van de afspraken die tussen werkgevers en werknemers op 6 augustus 2015 zijn gemaakt. Die volledige afspraak luidt als volgt:
“Afhankelijk van de animo voor het PKB en de wijze van aanwending van het PKB in 2016 zal in het cao-overleg 2017 worden besloten of de waarde van de verhoging in het PKB gehandhaafd blijft of anders wordt aangewend. Als dat laatste het geval is ,geldt hiervoor een ruilvoet van 1,7%.”
 
De NVJ en FNV  adviseren de werkgevers om in hun begroting voor 2017 rekening te houden met ófwel het handhaven van het PKB op 12 procent in 2017 en de volgende jaren, ofwel een andere aanwending van de waarde van 1,7 procent in de loonruimte buiten het PKB.
Voor de werknemerspartijen is het nakomen van deze afspraak het eerste punt op de agenda van het cao-overleg in 2017, los van de verdere cao-inzet voor 2017 en verder.