NVJ en NDP bereiken principeakkoord Dagblad CAO

woensdag 14 december 2011

De NVJ en werkgeversorganisatie NDP Nieuwsmedia hebben woensdagmiddag 14 december een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor Dagbladjournalisten. In het principeakkoord erkennen en herkennen de werkgevers de zorg over de druk op kwaliteit bij de dagbladen. De acties bij de dagbladen zijn met onmiddellijke ingang opgeschort.

Dinsdagavond kwam na een nadrukkelijke uitnodiging van NDP Nieuwsmedia de NVJ en de werkgeversdelegatie bijeen. Uitkomst van dit overleg was dat er een onderhandelingsresultaat mogelijk was. De brede zorg over de kwaliteit van krant, redacties en arbeidsvoorwaarden die de journalisten in de afgelopen dagen tijdens hun acties hadden geuit, had de werkgevers verrast. Binnen NDP Nieuwsmedia is gezocht naar mogelijkheden om hieruit te komen. De werkgevers erkennen en herkennen de zorg om de druk op kwaliteit. Afgesproken is dat de NVJ en NDP Nieuwsmedia in 2012 het onderwerp ‘kwaliteit’ nadrukkelijk zullen agenderen. De NVJ is verheugd over dit plan omdat investeren in het vak en sociale innovatie eindelijk weer op de agenda staan.

De looncomponenten in het onderhandelingsresultaat zijn niet groots. Het traject waarop de NVJ had ingezet, ging echter niet primair om geld. Voorop stonden het respect voor de journalist en de wens om door werkgevers serieus te worden genomen. De NVJ constateert dat met het huidige resultaat de fatsoen en kwaliteit weer terug zijn.

Het onderhandelingsresultaat bevat ondermeer:

- De werkgevers erkennen en herkennen de zorg over de druk op kwaliteit;
- De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt 24 maanden, te weten van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012;
- De loonsverhogingen zijn als volgt vastgesteld: per 1 juli 2011 1% structureel; per 1 december 2011 0,5% structureel en per 1 april 2012 0,5% structureel;
- De nawerking van minimum pensioenvoorwaarden blijft gegarandeerd;
- De auteursrechtvergoeding wordt structureel;
- Partijen zijn in het kader van sociale innovatie het eens over de instelling van een paritaire commissie ten behoeve van de modernisering van de CAO. Belangrijk onderdeel van deze moderniseringsslag is de omzetting van seniorendagen (extra vrije dagen oudere journalisten) naar een beter leeftijdsbewust loopbaan beleid. Deze commissie zal uiterlijk 1 oktober 2012 een advies geven aan CAO partijen;
- Partijen hebben de intentie uitgesproken om aan een branchebrede, paritaire studiecommissie ‘raam CAO voor het uitgeverijbedrijf’ deel te nemen, rekeninghoudend met de wens van de NVJ om de specifieke journalistieke, multimediale aspecten daarin nadrukkelijk mee te nemen;
- Instroomproject jongere journalisten per 1 oktober 2012.