NVJ en NVF maken zich zorgen over wetgevingstraject auteurscontractenrecht

donderdag 19 mei 2011

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF), maken zich zorgen over de modernisering van het auteursrecht, naar aanleiding van uitspraken van staatssecretaris Teeven in de Eerste Kamer over het wetgevingstraject auteurscontractenrecht. Teeven heeft gesteld dat invoering van een niet-overdraagbaar auteursrecht geen deel zal uitmaken van het uiteindelijke wetsvoorstel.

‘Wij zijn verontrust nu de staatssecretaris het meest ingrijpende onderdeel van het wetsvoorstel lijkt te laten vallen, nog voordat het in de Tweede Kamer kon worden besproken’, zegt freelancesecretaris Patrick Holleman. De afgelopen jaren heeft de machtspositie van grote uitgevers en mediamaatschappijen, geleid tot een steeds slechtere onderhandelingspositie van de individuele maker. Het auteurscontractenrecht behelst een aanpassing van het auteursrecht om de positie van zelfstandige makers, zoals freelance journalisten, te verstevigen.

Om een goed wetsvoorstel te kunnen doen heeft de NVJ daarom samen met andere verenigingen Platform Makers opgericht. Het vorige kabinet maakte een voortvarende start door een voor Nederlandse begrippen revolutionair wetsvoorstel in consultatie te geven.

In een besloten overleg met de Eerste Kamer op 19 april blijkt nu dat staatssecretaris Teeven gesteld heeft dat invoering van een niet-overdraagbaar auteursrecht geen deel zal uitmaken van het uiteindelijke wetsvoorstel. Op dit moment is niet helder wat Teeven hiervoor in de plaats wil stellen. Wat dreigt is goedbedoelde wetgeving, die wel degelijk van nut zal zijn voor veel makers, maar die het fundamentele probleem onvoldoende aan zal kunnen pakken.

‘Er komen steeds meer zelfstandig ondernemend journalisten (freelancers). Zij komen in de plaats voor journalisten in vaste dienst. Ongeveer één derde van onze leden is inmiddels freelancer en dit aandeel groeit. De journalistieke taak wordt in Nederland dus meer en meer door freelancers uitgevoerd die veel kwetsbaarder zijn dan journalisten in vaste dienst. Wij hadden daarom verwacht dat de staatssecretaris dit essentiële onderdeel zou handhaven. Natuurlijk gaan we er vanuit dat Teeven niet over een nacht ijs zal gaan. We blijven hem daarom vanuit Platform Makers adviseren en zijn uitermate benieuwd naar de lezing die de staatssecretaris op onze Grote Freelancersdag op 17 juni in de Rode Hoed te Amsterdam zal houden.’