NVJ en Sanoma starten onderhandelingen Sociaal Beleidskader

dinsdag 19 juli 2016

NVJ Tijdchriften is samen met CNV, FNV KIEM en de ondernemingsraad van Sanoma, SBS, Veronica, Aldipress en Malmberg in gesprek getreden met de directie over een nieuw af te sluiten Sociaal Beleidskader (SBK).

Het SBK is van toepassing op medewerkers die als gevolg van een reorganisatie boventallig worden en Sanoma moeten verlaten. De NVJ wil dat medewerkers in het SBK zo goed als mogelijk worden geholpen naar een volgende baan. Ook wil de NVJ dat de gevolgen van ontslag na reorganisatie in redelijkheid wordt gecompenseerd, zoals Sanoma dit ook eerder aan boventallige medewerkers heeft gedaan.

Het huidige Sociaal Beleidskader is afgelopen op 1 juli 2016. Zolang partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt over een nieuw SBK, zal het huidige SBK van kracht blijven.