NVJ en Wegener bereiken principeakkoord

dinsdag 28 april 2009

De NVJ en Wegener hebben maandagavond alsnog een principeakkoord bereikt over het deels openbreken van het convenant tussen NVJ en Wegener van 28 augustus 2008. Beide partijen zullen de overeenkomst positief voorleggen aan hun achterban.

De NVJ is bereid om de formatieafspraken zoals aangegeven in het convenant van 28 augustus 2008 tijdelijk buiten werking te stellen. Na negen maanden zal bekeken worden hoe om te gaan met de formatie die op dat moment feitelijk bestaat: handhaven op basis van het dan geldende aantal, verhogen tot niveau 1 mei 2008 of nog verder verlagen.

De formatievermindering zal in principe verlopen via vrijwillig vertrek op individuele basis. Wegener is niet bereid om voor de redactie de vrijwillige regelingen uit het Sociaal Plan Delta generiek van toepassing te verklaren. Met deze bepaling moeten gedwongen ontslagen zoveel mogelijk worden voorkomen. Mocht tijdens de negen maanden blijken dat via vrijwillig vertrek hoofdredacteuren/directeuren niet hun gewenste bezuinigingen halen dan zullen NVJ en Wegener opnieuw aan tafel gaan om over de dan ontstane situatie te praten. Daarbij blijft de (multimediale) ambitie van de Raad van Bestuur van Wegener en de afzonderlijke uitgeverijen een belangrijk uitgangspunt. Zomaar snijden zonder een goed onderbouwde journalistieke visie voor de toekomst is niet de bedoeling.

De NVJ vraagt NVJ-leden werkzaam bij de dagbladen Wegener hun stem uit te brengen over dit bereikte akkoord. Dat kan tot uiterlijk 12 mei a.s.