NVJ geïnformeerd over afstoten RBI

donderdag 28 februari 2008

De NVJ is door de heer G. v.d. Aast, CEO RBI Global geïnformeerd over het voornemen RBI Wereldwijd af te stoten. Het tijdspad waarop een en ander plaatsvindt is nog onbekend. Momenteel worden de verschillende scenario’s onderzocht waaronder ook een aparte beursgang van RBI.

V.d. Aast heeft de NVJ ervan verzekerd geen reorganisaties in het kader van het “verkoop rijp” maken door te voeren. RBI is een gezonde organisatie in ontwikkeling en moet dat blijven. Het moment van aankondiging heeft de NVJ verrast. De keuze minder omdat het vroegere Elsevier Concern alle informatie die gericht is op consumentenmarkt en afhankelijk is van advertentie-inkomsten heeft afgestoten. Dus na de dagbladen, publieksbladen nu ook de vak en opiniebladen die voor een groot deel afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten. Met de NVJ is de afspraak gemaakt dat zij geïnformeerd wordt over verdere stappen en betrokken bij het overleg betrokken worden.