NVJ inventariseert gevolgen nieuwe ontslagregels

vrijdag 31 oktober 2008

De aangepaste kantonrechtersformule kan de vakbonden nog flink wat werk bezorgen. De ontslagvergoeding die de kantonrechter toekent, vormt een van de elementen bij het opstellen van sociale plannen. Nu die formule is aangepast, moeten sociale plannen mogelijk ook worden herzien. De NVJ inventariseert de komende week de precieze gevolgen.

Donderdag besloot de Kring van Kantonrechters dat met ingang van 1 januari 2009 de ontslagvergoeding voor mensen onder de 45 jaar omlaag gaat. Het gaat om een richtlijn, niet om wetgeving. Kantonrechters zijn en blijven vrij om een zogenoemde billijke vergoeding bij ontslag toe te kennen waarbij ze dus af kunnen wijken van de aanbevelingen.
‘Nog meer dan voorheen is het belangrijk om in een ontslagprocedure de nadruk te leggen op de specifieke gevolgen van een ontslag voor de betreffende werknemer’, zegt NVJ-advocaat Petronel van Leeuwen. ‘Juist voor journalisten is er steeds minder werk op basis van een arbeidsovereenkomst voorhanden. Het grote aantal reorganisaties bij uitgeverijen zoals PCM en Wegener is daar een teken van. Bovendien is de weg naar een freelancepraktijk niet voor iedereen weggelegd. Ik verwacht ook dat het verzet van werknemers tegen een dreigend ontslag zal toenemen.’

Aangepaste kantonrechtersformule