NVJ legt eindbod Sociaal Plan TMG neutraal voor

maandag 23 mei 2016

De NVJ vindt het eindbod voor een nieuw Sociaal Plan TMG voor nieuwe reorganisaties mager en legt het bod daarom neutraal aan haar leden voor. TMG verwacht in de komende jaren een aantal nieuwe reorganisatierondes en heeft een eindbod voor een nieuw Sociaal Plan aan de bonden voorgelegd. De leden kunnen vanaf vandaag tot en met 6 juni hun stem uitbrengen. Op maandag 30 mei organiseren NVJ, CNV, FNV KIEM en De Unie een informatiebijeenkomst voor leden en niet-leden. 

Eindbod TMG

Sinds eind vorig jaar zijn NVJ, CNV Vakmensen, FNV-Kiem en De Unie in onderhandeling met TMG over een nieuw Sociaal Plan voor 2016 en 2017. De COR van TMG zijn als toehoorder bij de onderhandelingen aanwezig geweest. De bonden hebben de maximale ruimte benut die TMG in haar voorstel voor een nieuw Sociaal Plan wilde bieden. Op 3 mei heeft TMG een eindbod neergelegd, wat door de bonden is begrepen als ‘meer gaat u van ons niet krijgen’.​ 

Trendbreuk met vorige Sociaal Plannen: transitievergoeding Plus

Het eindbod van TMG is een breuk met het verleden. Er wordt een kader van een ‘transitievergoeding plus’ aangeboden dat een flinke versobering inhoudt ten opzichte van het vorige Sociaal Plan (dat ruwweg inhield: kantonrechtersformule x 0,75 zonder bemiddeling, 0,7 met bemiddeling).

Bonden hebben geprobeerd dat kader te vergroten. Dat is maar in zeer beperkte mate gelukt. Naar de smaak van de bonden blijft het een mager plan in vergeleken met het vorige. Omdat TMG een eindbod op tafel heeft gelegd zijn de bonden uit onderhandeld. TMG schat de versobering in op 20% ten opzichte van het vorige Sociaal Plan; bonden schatten de versobering hoger in.  

TMG voorstel Sociaal Plan in grote lijnen

  1. Looptijd 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2017. (reorganisaties waarover uiterlijk 30 juni 2017 advies is gevraagd en voor 1 september 2017 is gegeven). 
  2. Voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst van wie de functie essentieel wijzigt of wordt opgeheven en daardoor boventallig zijn verklaard.
  3. Met Plaatsmakersregeling en Regeling stimulering parttime werken (net als vorige SP TMG).​​
  4. Geen vaststellingsovereenkomst met kantonrechtersformule maar: bij boventalligheid of ongeschiktheid voor gewijzigde of nieuwe functie: vaststellingsovereenkomst en niet uit dienst maar gedurende opzegtermijn in dienst blijven en direct start van werk naar werk traject met arbeidsmarktanalyse (kosten werkgever). Aansluitend Plan van aanpak met outplacement en/of opleiding. Kosten bemiddeling werkgever (p.m. E 3000) niet aftrekbaar van transitie vergoeding; kosten opleiding ong. E  4000 – niet aftrekbaar van transitie vergoeding.
  5. ​Na einde opzegtermijn uit dienst met wettelijke transitie vergoeding en aanvulling op WW gedurende periode dat recht op WW bestaat: tot 10% van het laatst verdiende bruto maandsalaris gedurende de 1e 6 maanden WW; 7,5 % gedurende de 2e 6 maanden WW; 5% gedurende de laatste 12 maanden (indien WW aanspraak).​
  6. Totaal 24 maanden aanvulling indien zo lang WW recht bestaat. Bij eerder vinden werk of AOW geen kapitalisering van overige termijnen aanvulling.
  7. Aanvulling lager salaris bij nieuwe werkgever volgens staffel; indien nieuwe baan afloopt voor einde van de WW periode waarop men recht zou hebben vangt  aanvulling opnieuw aan met een max van 30 maanden (altijd gerelateerd aan de WW aanspraak).
  8. Regeling werknemers vanaf 60 jaar: gedurende de eerste 6 maanden WW een aanvulling tot 95% van het laatst verdiende bruto maandsalaris. Daarna WW aanvulling tot 80%, aansluitende IOW tot AOW datum aanvullen tot 70% laatstverdiende brutosalaris. Binnen de wettelijke regeling en met inachtneming van geldende pensioenregeling (verdeling premie wg/wn)  voortzetting pensioenopbouw werkgeversdeel gedurende max. 36 maanden na einde arbeidsovereenkomst tot uiterlijk AOW datum.  Pensioenopbouw gekoppeld aan duur WW uitkering. Geen transitievergoeding. Voor journalisten betekent dit grosso modo toepassing van de 60+ bepaling uit de nieuwe CAO UB Dagblad en Huis-aan-huis.
  9. TMG verschaft inzicht aan bonden door het verstrekken aan en bespreken met bonden van de adviesaanvraag aan de OR en indien aan de orde (bij reorganisatie door middel van het wijzigen of verdwijnen van functies en herplaatsen in sterk gewijzigde of nieuwe functies) verstrekken van nieuwe of gewijzigde functieomschrijvingen voorafgaand aan selectieprocedure.

Informatiebijeenkomst voor leden (en niet leden) van alle bonden bij TMG

Maandagmiddag 30 mei 2016 van 15 tot 17 uur in het TMG gebouw aan de Basisweg (Zaal wordt nader bekend gemaakt) geven de onderhandelaars van de NVJ, CNV Vakmensen, FNV-Kiem en De Unie​ tekst en uitleg over het voorstel dat er nu ligt.