NVJ legt uitkomst cao-onderhandelingen voor aan leden AT5

donderdag 20 mei 2021

De NVJ en AT5 hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao bij AT5. De leden werkzaam bij AT5 kunnen tot en met 26 mei doorgeven of zij akkoord gaan met het behaalde onderhandelingsresultaat. 

foto: Peter Hilz / HH - ANP

De NVJ zet zich als beroepsvereniging in om te zorgen dat de journalisten en programmamakers werkzaam bij AT5 voldoende bestaanszekerheid hebben, zodat zij onafhankelijk en op kwalitatief hoog niveau hun vak kunnen uitoefenen. Om hun vakmanschap goed inhoud te geven zijn continuïteit, waardering voor en investering in journalisten de basisvoorwaarden.

De behaalde resultaten in hoofdlijnen:

  • Looptijd 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 (3 jaar)
  • Salaris en eindejaarsuitkering De werknemers die in het kalenderjaar 2020 in dienst waren bij AT5 ontvangen een eenmalige uitkering van 3,6 procent. De salarissen van werknemers bij AT5 in dienst op of na 1 januari 2021 worden (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2021 structureel verhoogd met een percentage van 3,6 procent. De salarissen worden per 1 september 2021 structureel verhoogd met een percentage van 1,4 procent. De eindejaarsuitkering voor AT5/POA wordt vanaf 1 januari 2021 verhoogd naar 4,5 procent.
  • Eerlijke Tarieven voor zzp'ers AT5 volgt per 1 december 2020 de Fair Practice Code (FPC) voor de publieke omroepen en past deze toe op de opdrachten die zij verstrekt aan zzp’ers.
  • Goed werkgeverschap. AT5 stelt een voorwoord op waarin toegelicht wordt wat zij verstaat onder goed werkgeverschap (tijdelijke/vaste contracten) en goed opdrachtgeverschap (uitzendkrachten (piek en ziek) en zzp’ers op basis van de FPC).

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat is hier te vinden.