NVJ maakt afspraak premierestitutie voor dagblad- en h-a-h journalisten

donderdag 27 oktober 2016

Dagblad- en huis-aan-huisbladjournalisten werkzaam bij uitgeverijen die op grond van cao-afspraken een arbeidsongeschiktheidsverzekering hadden ondergebracht bij Achmea kunnen een premierestitutie tegemoet zien. Dit is conform de afspraak die de NVJ heeft bereikt met werkgevers en de verzekeringsmaatschappij.

Sinds 2004 heeft een groot deel van de  dagblad- en huis-aan-huisbladjournalisten via hun werkgever premie betaald voor de WGA hiaatregeling bij Achmea. Een aantal jaren werd de verzekeringspremie gefinancierd uit het vrije vermogen van het fonds en bedroeg de in te houden werknemerspremie 0 procent. Op de verzekering die gold tot 1 januari 2016 was een winstdelingsregeling van toepassing. Met ingang van 2016 is er op grond van de nieuwe cao Uitgeverijbedrijf een nieuwe verzekering van toepassing.

Gedurende de periode 2004 tot 2010 is er veel meer geld ingelegd dan er is uitgekeerd. Hierdoor is een vermogen van 3,5 miljoen euro ontstaan waar geen verplichtingen meer tegenover staan. Dit leidt nu tot een restitutie aan de deelnemers.

Afgesproken is dat een deel van de opgebouwde reserve wordt gereserveerd voor onverwachte claims, een deel voor een zogenoemde premie-holiday (geen premiebijdrage) en een deel zal worden uitgekeerd aan journalisten die in dienst waren op 1 januari 2016. De eerste uitgeverij die nu overgaat tot uitbetaling is de Media Groep Limburg.

De hoogte van de restitutie is per persoon vastgesteld en is gerelateerd aan de hoogte van het persoonlijk sociale verzekeringsloon dat een maximum kent. Op het uit te keren bedrag vinden de gebruikelijke inhoudingen plaats.

De premierestitutie geldt voor journalisten werkzaam bij De Persgroep Nederland, Wegener, TMG, Het Financieele Dagblad, Nederlands Dagblad, Friesch Dagblad, NRC Handelsblad, Media Groep Limburg, HMC, NDC Mediagroep, Buijze Pers, Brabants Centrum, Eendrachtbode, Flevo-Media, Van den Mun, Erdee Media, Het Urkerland en Visserijnieuws.