NVJ Modelovereenkomst geen werkgeversgezag goedgekeurd

maandag 12 september 2016

De Belastingdienst heeft de NVJ Modelovereenkomst Algemeen ‘Geen Werkgeversgezag’ goedgekeurd. De Belastingdienst is van mening dat werken volgens de NVJ Modelovereenkomst Algemeen ‘Geen Werkgeversgezag’ niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen. De NVJ Modelovereenkomst ‘Geen Werkgeversgezag’ wordt over enkele weken op de website van de Belastingdienst gepubliceerd.

Auteursrechtlicentie

Uniek aan de NVJ modelovereenkomst is dat het een uitgebreide auteursrechtlicentie bevat die zelfstandige (foto)journalisten zelf kunnen invullen afhankelijk van het soort opdracht.
De modelovereenkomst is niet verplicht, maar wel handig om mee te werken als je bijvoorbeeld vaker voor dezelfde opdrachtgever werkt. Voor vragen over de modelovereenkomst of het invullen hiervan kunnen leden contact opnemen met de afdeling NVJ advocaten en juristen via juridisch@nvj.nl

Geen werkgeversgezag

De Modelovereenkomst ‘Geen Werkgeversgezag’, zoals voorgelegd door de NVJ aan de Belastingdienst, leidt niet tot een dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De Modelovereenkomst ‘Geen Werkgeversgezag’ sluit uit dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Een echte dienstbetrekking is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW). Een arbeidsovereenkomst is aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan.

  1. De werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten (en mag zich niet laten vervangen)
  2. De werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid
  3. De werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat er sprak is van een ‘gezagsverhouding'

Als tenminste één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.  Zelfstandigen die niet verplicht zijn om zelf de arbeid te verrichten en zelf voor vervanging mogen zorgen kunnen werken met de Modelovereenkomst ‘Vrije Vervanging’. De NVJ zal ook een Modelovereenkomsten ’Vrije Vervanging’ voorleggen aan de Belastingdienst.

Uitgevers gebruiken NUV modelovereenkomst

Volgens de NVJ is de kans groot dat de grotere uitgevers gebruik gaan maken van de Modelovereenkomst ‘Freelance auteurs en redactiemedewerkers algemeen ’ van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en daar tevens hun eigen Algemene Voorwaarden in verwerken. De NUV Modelovereenkomst staat inmiddels op de site van de Belastingdienst. In de bijlage bij deze overeenkomst zijn voor de opdrachtgever een heel aantal instructiemogelijkheden opgenomen, afhankelijk van het soort uitgeverij. Ook voor vragen over deze overeenkomst kunnen leden contact opnemen met NVJ advocaten en juristen via juridisch@nvj.nl

Op vrijdag 2 september werd bekend dat  2217 Modelovereenkomsten zijn ingediend bij de Belastingdienst en 370 zijn goedgekeurd. 

fotografen zelfstandigen