NVJ Over: Regionale kranten

donderdag 16 februari 2012

‘Opnieuw vallen er bij de regionale kranten harde klappen. Bij Wegener, HDC en MGL zijn forse bezuinigingen aangekondigd, die zelfs de onafhankelijkheid van de titels bedreigen. Evident is dat regionale kranten een belangrijke maatschappelijke en publieke waarde vertegenwoordigen en nog steeds enorm worden gewaardeerd. Dat blijkt ook wel uit de spontane publieksacties bij diverse Noordhollandse gemeenten en uit de reacties vanuit de lokale en regionale politiek. Tegelijkertijd maken we ons enorm zorgen over het feit dat een vanuit de journalistiek geschreven strategie voor de toekomst van de regionale dagbladen lijkt te ontbreken.’

‘Journalistiek is de kurk waar de regionale uitgevers op drijven en dat zou tot uiting moeten komen in hun strategische plannen. Wij vinden deze gedachte echter niet terug. De heil wordt gezocht in bezuinigen en het overeind houden van rendementen, wat ons betreft een korte termijn oplossing.

De web-first gedachte van Wegener hoeft helemaal niet slecht te zijn, als dat gepaard zou gaan met een serieuze investering om de lezers van de regionale dagbladen daarin mee te nemen. Als je nu via iPad/iPhone-apps en andere digitale middelen serieus waarde toevoegt voor de lezers van je krant met snel 24 uur nieuws en achtergronden, dan kun je straks misschien naar een lagere frequentie voor je krant en daarmee besparen op druk en distributie.

Maar om je lezers mee te krijgen in deze beweging zul je ook de meerwaarde moeten bieden van waardevol regionaal nieuws en service. Door nu de redacties verder uit te kleden of hun regionale identiteit te ontnemen, kun je dat niet waarmaken. De signalen die wij krijgen van de redacties, waarin wordt geconstateerd dat journalisten steeds meer gedwongen worden tot hogere productie in ruil voor minder kwaliteit, gaat zich op den duur wreken. Het publiek is niet gek, de meerwaarde van de regionale uitgaven zit op de redacties. Wij vinden dat die meerwaarde niet wordt onderkend in de huidige plannen, die alleen gericht zijn op het overeind houden van de rendementen op de korte termijn.

De bal ligt in de eerste plaats bij grote concerns als Wegener en TMG. Zij zullen in hun strategie blijk moeten geven van het feit dat journalistiek werk voorop blijft staan. Dan hebben zij ook recht van spreken richting (lokale en regionale) politiek om dit mooie en belangrijke publieke product overeind te houden. Want ook de politiek, die nu hamert op het publieke belang van de regionale uitgaven, zou met meer over de brug moeten komen dan alleen met mooie woorden. Beloon een regionale uitgave met een serieus advertentiebudget, denk na over vormen van fiscale steun, die de onafhankelijkheid van de uitgave respecteren, maar wel de publieke functie van de dagbladen overeind houden. Het gaat niet om het overeind houden van een papieren uitgave, het gaat om het overeind houden van een belangrijke maatschappelijke lokale en regionale functie.’

Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ